Zelfwaardering, narcisme en pestrollen bij basisschoolkinderen. Egberts, M.R.; Eijck, F.E.A.M. van; Evers, L.A.; Koning, H.

Pesten op de basisschool is een veelvoorkomend verschijnsel, dat van invloed kan zijn op de ontwikkeling van kinderen. Daarom richtte het huidige onderzoek zich op de relatie tussen zelfwaardering, narcisme en pesten bij basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8. Dit gebeurde aan de hand van zelfrapportages en peerrapportages. Via clusteranalyse werden kinderen op basis van scores op zelfwaardering en narcisme ingedeeld in clusters. Er werden drie clusters gevonden die samenhingen met de verschillende pestrollen. Geconcludeerd wordt dat een lage zelfwaardering wordt geassocieerd met slachtofferschap. Een bovengemiddelde zelfwaardering in combinatie met een lage mate van narcisme stond in verband met de niet agressieve pestrollen van verdediger en buitenstaander. Tenslotte kwam naar voren dat de pro-pesten rollen (pestkop, assistent, bekrachtiger) geassocieerd worden met een hoge mate van narcisme en een bovengemiddelde zelfwaardering. Er werd geen verschil gevonden tussen jongens en meisjes met betrekking tot de relatie tussen clusters en pestrollen.