Verschillen de kinderen van de pestrollen in morele emoties en morele cognities? Mocking, S.J.

De verschillen tussen pesters, slachtoffers, troostende verdedigers en buitenstaanders in morele emoties, morele evaluaties, morele rechtvaardigingen en zelfbeschermende denkfouten zijn onderzocht. Tevens is onderzocht of deze emoties en cognities verschillen per leeftijd en sekse. De participanten zijn 232 leerlingen van Nederlandse basisscholen verspreid over de groepen 4 t/m 8 (M= 10.0 jaar). Door middel van nominaties door klasgenoten zijn de leerlingen aan pestrollen toegewezen. De gegevens zijn verzameld met behulp van individueel afgenomen, gestructureerde mondelinge interviews. Met een meervoudige variantie-analyse zijn de verschillen tussen de pestrollen onderzocht. Enkel in morele rechtvaardigingen zijn verschillen gevonden tussen de kinderen van de pestrollen. Pesters beoordelen de morele overtreding wel als fout, maar in hun rechtvaardiging wordt minder rekening gehouden met de belangen van anderen vergeleken met buitenstaanders. Verdedigers en buitenstaanders houden meer rekening met het welzijn van anderen in hun rechtvaardiging vergeleken met de restgroep. Vervolgonderzoek is nodig om te onderzoeken in welk domein pesters rechtvaardigen: in het conventionele domein of vanuit persoonlijke belangen.