Traditioneel- versus cyberpesten Een vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en traditioneel- en cyberpesten.Elsemiek Hoogwout

Ruim twintig jaar geleden heeft het internet haar intrede gedaan in de maatschappij, met alle gevolgen van dien. Jongeren van tegenwoordig kunnen zich geen leven meer voorstellen zonder het internet. Jongeren, volwassenen, scholen en instellingen, allen zijn afhankelijk geworden van het brede scala aan mogelijkheden dat het internet biedt. Het internet is uitgegroeid tot één van de belangrijkste bronnen van informatie, dat in staat is tijd- en landgrenzen te overschrijden. Internet heeft zich ontpopt tot het meest gebruikte communicatiemiddel ooit (Haan & Hof, 2006). Jongeren kennen geen wereld zonder internet, en kunnen deze zich ook nauwelijks nog voorstellen. Zij zijn dan ook veelvuldige gebruikers, die het internet benutten voor allerlei doeleinden als school, ontspanning en entertainment (Haan, et al., 2006). Sceptici spreken van een gevaarlijke leefwereld vol verleidingen, misleidingen en onrechtmatig gebruik van het internet. Jongeren lopen het risico verzeild te raken in de ‘onwerkelijke’ wereld van het internet, welke jongeren zou verleiden tot misbruik van de oneindige mogelijkheden. Het moge duidelijk zijn dat aan de vele mogelijkheden die het internet biedt ook een aantal gevaren kleeft. Eén van de problemen die zijn intrede heeft gedaan met de komst van het internet is het ‘cyberpesten’, een digitale vorm van pesten die voornamelijk plaatsvindt in de ‘online-wereld’. De problematiek van het digitaal pesten kent nog geen lange geschiedenis en de strijd is nog niet gestreden.