Stop pesten. Albers van Westerveld Mariska & Aykoet Hazal

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen. In overleg met de adjunct-directeur en de interne begeleider (IB-er) van basisschool de Octopus is besloten om onderzoek te doen naar het huidige preventief pestbeleid van deze school. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: 'Wat is het beste preventief pestbeleid ter voorkoming van pestgedrag op de basisschool de Octopus'. Met als doelstelling: 'In mei 2013 is er een keuze gemaakt welk preventief pestbeleid het beste aansluit bij de leer- en werkmethode van basisschool de Octopus met behulp van literatuur en onderzoek. De leerkrachten zijn hiervan op de hoogte gebracht, na goedkeuring van de directie wordt het preventief pestbeleid in september 2013 toegepast'. Het pestgedrag op basisschool de Octopus is in kaart gebracht door middel van enquête resultaten. Op basis van de wensen van de leerkrachten, de IB-er en de adjunct-directeur (welke door middel van interviews zijn verkregen) zijn wij tot de conclusie gekomen dat de No Blame-aanpak het beste aansluit bij de behoeften van bassischool de Octopus. De No Blame- aanpak is een positieve manier om pesten aan te pakken. Kinderen worden samen verantwoordelijk gemaakt voor de groepssfeer en het welbevinden van hun klasgenootjes. Om het pestgedrag spelenderwijs aan te pakken bevelen wij aan om het pestkwartet in de bovenbouw en het boek SuperDolfje van Paul van Loon in de onderbouw als extra ondersteuning te gebruiken.