Sociometrische status en populariteit; de sleutels naar het sociaal en geestelijk welbevinden van sociaal teruggetrokken kinderen? Engels, L.M.

Dit onderzoek richt zich op het effect van populariteit en sociometrische status van kinderen en hun wederkerige vrienden op de verbanden tussen sociaal teruggetrokken gedrag, slachtofferschap van pesten en angstklachten. Participanten waren 651 leerlingen in de groepen zes, zeven en acht, waarvan de leeftijd varieerde van 8 tot en met 14 jaar (M = 11 jaar en 2 maanden, SD = 9 maanden). Zoals verwacht werd er een positief verband gevonden tussen zowel verlegen teruggetrokken gedrag en slachtofferschap van pesten als de mate van buitengesloten worden en slachtofferschap van pesten. Anders dan verwacht, is er alleen een positief verband gevonden tussen buitengesloten worden en angstklachten. De mate van populariteit van het kind zelf en van wederkerige vrienden van het kind hebben geen significant effect op het verband tussen verlegen teruggetrokken gedrag en slachtofferschap van pesten maar wel een significant effect op het verband tussen buitengesloten worden en slachtofferschap van pesten. Voor zowel kinderen met verlegen teruggetrokken gedrag als kinderen die buitengesloten worden blijkt dat des te hoger de populariteit van de wederkerige vrienden des te hoger de angstklachten. Bij kinderen die buitengesloten worden blijkt een hoge mate van populariteit van het kind zelf hetzelfde effect te hebben op angstklachten. Bij kinderen die in hoge mate buitengesloten worden blijkt dat des te hoger de sociometrische status van wederkerige vrienden des lager de score op angstklachten van het buitengesloten kind. Zoals verwacht zorgt een hogere sociometrische status van het kind zelf voor lager slachtofferschap van pesten bij verlegen teruggetrokken kinderen. Eventueel vervolgonderzoek zou zich meer kunnen toespitsen op pesten binnen vriendschappen en de gedragskenmerken van kinderen. Inzichten hierin zou de niet verwachte effecten van populariteit en sociometrische status mogelijk kunnen verklaren.