Sociale vaardigheidssessies uitwerken voor jongeren met een licht tot matig mentale beperking tussen 10 en 18 jaar. BC St Elizabeth Marsili, Laura Pairoux, Tine Ramaekers, Winde Colemont, Samira Ceustermans, Katrijn Spelters, Hanne Knoops, Fleur

Als zeven laatstejaarsstudenten bachelor in de orthopedagogie van de Katholieke Hogeschool Limburg kregen we de opdracht om een project te realiseren van St.-Elisabeth. We kozen voor het project 'Uitwerken van sociale vaardigheidssessies voor jongeren tussen 10 en 18 jaar met een licht tot matig mentale beperking'. Dit omdat het concreet uitvoerbaar was met veel praktische elementen en dat het eindproduct op voorhand kenbaar was. Hoe meer we nadachten over dit aangeboden project, hoe meer we tot de conclusie kwamen dat hier inderdaad een tekort aan is. Met de ervaring die we opgedaan hebben, leerden we veel over het werkveld. Het uitwerken van sessies nam geringe tijd in beslag. We moesten met zoveel rekening houden dat het kritisch zijn nodig was. Met de theorie in ons achterhoofd zijn we begonnen met het uitwerken van de praktische kant van dit project. De praktische kant van dit project bestaat uit: het maken van een DVD, een handleiding die afgestemd is op de DVD en de bijhorende didactische materialen. Voor het maken van de DVD hebben we gekozen voor twee leeftijdscategorieën omdat er een groot verschil is tussen de leeftijden. Dit deden we omdat het interessant blijft voor de jongeren om op hun niveau een gepaste sessie te volgen. In de handleiding hebben we deze opbouw ook aangehouden. Dit is duidelijk en gestructureerd voor de trainer. De handleiding bevat de houdingen van de begeleider die hij moet aannemen gedurende een sessie en de verschillende sessies staan hier uitgewerkt. Met de didactische materialen willen we de sessies zoveel mogelijk visueel kunnen voorstellen. Dit vanwege de problematiek die er heerst bij de doelgroep.

Deze projectbundel bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel hebben we de theorie uitgewerkt die relevant is voor ons project. Hierin beschrijven we onder andere de doelgroep die bestaat uit personen met een licht tot matig mentale beperking en autisme, sociale vaardigheden, het principe Goldstein en Ringrose, de communicatieve vormen, pictogrammen en het maken van een DVD.
In het tweede deel implementeren we de uitvoering van ons project. Hierin schetsen we het begeleidingscentrum St.-Elisabeth zodat jullie hier een duidelijk beeld over krijgen. Nadien geven we het verloop van ons project weer in deze bundel.

Om een bredere kijk te hebben op deze projectvraag zijn we naar Nederland geweest. We zijn naar verschillende voorzieningen geweest en keken kritisch naar de werking van deze voorzieningen.
Tot slot hebben we de visies geïntegreerd in ons project.