Sociale netwerksites, informatie en privacy: begrip en gebruik van het privacybeleid en privacysettings op Facebook bij jongeren Dockx, Sanne 2013 UAntwerpen

Facebook is en blijft enorm populair, zowel bij jong als oud. In dit onderzoek wordt er op kwalitatieve wijze, aan de hand van diepte-interviews en een usability experiment, gekeken hoe jongeren tussen 12 en 18 jaar omgaan met Facebook, informatie en privacy. Drie onderzoeksvragen worden behandeld en 18 respondenten werden geïnterviewd. Aanvankelijk wordt onderzocht hoe jongeren hun profiel willen beveiligen en hoe de instellingen uiteindelijk zijn ingesteld. Voor de zichtbaarheid voor vrienden van vrienden geldt dat hoe ouder men wordt, hoe meer informatie men vrijgeeft en hoe minder streng de privacy-instellingen ingesteld staan. Het profiel zichtbaar voor onbekenden is bij bijna alle respondenten streng ingesteld, waarbij geen informatie gedeeld wordt naar onbekenden. Vervolgens wordt gekeken hoe jongeren het privacybeleid van Facebook beoordelen en wordt een vergelijking gemaakt tussen de respondenten. Het privacybeleid was amper gekend, werd amper gelezen en valt niet in de smaak. De tekst is volgens de meerderheid moeilijk, saai en niet duidelijk genoeg met moeilijke woorden. Als laatste moesten de leerlingen opdrachten uitvoeren over privacy-instellingen. Het al dan niet correct oplossen van taken wordt eveneens vergeleken met kenmerken van de respondenten. Uit huidig onderzoek blijkt dat jongeren goed kunnen omgaan met de basis van de privacy-instellingen, maar als er specifiekere opdrachten uitgevoerd moeten worden, stellen er zich problemen in verband met onderverdelingen. Hulp van de school bij het aanpassen van de privacysettings heeft een negatieve invloed op de uitkomsten van de opdrachten.