Seksuele scripts bij een eerste keer seks : de invloed van sociale media op het seksueel gedrag van adolescenten. S Abedini

Eerder onderzoek heeft de karakteristieke kenmerken van seksuele scripts bij adolescenten geïdentificeerd en bevestigen de rol van seksuele scripts als richtlijnen voor seksueel gedrag. Dit onderzoek tracht de aanwezigheid van de kenmerken van seksuele scripts bij 138 vierdejaars HAVO en VWO leerlingen te herbevestigen en gaat na of de mate van social media gebruik een merkbaar effect heeft op deze seksuele scripts. Het bestaan van de karakteristieke kenmerken van seksuele scripts is bevestigd, adolescenten zijn positiever over de verwachtingen van hun eerste keer seks dan bij leeftijdsgenoten. Verder speelt de mate van seksuele ervaring een rol bij de seksuele verwachtingen, adolescenten met seksuele ervaring zijn positiever over hun eerste keer seks met een ander dan adolescenten zonder seksuele ervaring. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat er een link is tussen de frequentie van social media gebruik en het seksueel gedrag, de adolescenten die dagelijks gebruik maken van social media hebben meer seksuele ervaringen opgedaan dan adolescenten die hier niet dagelijks van gebruikmaken. Ook vertonen adolescenten online meer risicovolle gedragingen wanneer zij dagelijks gebruik maken van social media. De invloed van social media op de verwachtingen en gedrag van adolescenten dient nader te worden onderzocht, gezien dit onderzoek alleen heeft gekeken naar een mogelijk verband en geen causale relatie weergeeft.