Schoolmaatschappelijk werk & cyberpesten : pesten doet pijn, ook online! Westendorp Danielle

Ik wil u in deze scriptie graag meenemen voor een interessante, maar bovenal informatieve rondreis, waarin we meer te weten zullen komen over de hulpverlening van het schoolmaatschappelijk werk binnen de cyberpestproblematiek. Cyberpesten, ook wel digitaal of elektronisch pesten genoemd, heeft de laatste jaren zijn intrede gemaakt. Het is begonnen met de komst van de gemoderniseerde communicatie, zoals internet en de mobiele telefoons. Zo is gebleken dat cyberpesten een grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind en een maatschappelijk probleem aan het worden is. Ik heb besloten om aan deze reis te beginnen, nadat ik het onderzoek van de open universiteit Nederland en de gemeentelijke gezondheidsdienst Zuid Limburg, had gelezen. Uit dit onderzoek bleek dat 24% van de basisschoolleerlingen uit groep 8, gedurende het halfjaar dat het onderzoek werd gehouden, slachtoffer was van cyberpesten. Het percentage is hoog en zegt iets over de omvang van h het maatschappelijk probleem. Mijn interesse werd hierdoor geprikkeld om dit verder te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om antwoorden te vinden op de volgende vraagstelling: Wat houdt cyberpesten in, hoe kan dat worden gesignaleerd, op welke manier kan dat (effectief) worden aangepakt en welke rol kan het schoolmaatschappelijk werk hier in spelen? Niemand begint zonder voorbereidingen. Daarom is eerst een literatuuronderzoek gedaan en zijn diverse interviews met o.a. schoolmaatschappelijk werkers, in verschillende regio's, gehouden. Uit het literatuuronderzoek zijn items gehaald voor de vragen van het interview. In elk hoofdstuk wordt, naast de theorie, de informatie uit de interviews verwerkt en geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er is gekozen om de interviews integraal als bijlage toe te voegen, omdat er weinig praktijk informatie is en dit het meest complete beeld geeft. Daarnaast is een enquête uitgevoerd onder schoolmaatschappelijk werkers. Dit om de hypothese, over de onbekendheid van het cyberpesten binnen het schoolmaatschappelijk werk, verder te onderzoeken. Op stap met een lege koffer! De bedoeling is om de koffer te gaan vullen met theorie en praktijk informatie over cyberpesten, uit de zes hoofdstukken, in deze scriptie. Hoe cyberpesten is ontstaan, wat de verschillen zijn, hoe het is te signaleren en welke rollen er zijn binnen een groep, is te lezen in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 komen vier verschillende ontwikkelingstheorieën van mensenwetenschappers aan bod. Dit om te kijken welke invloed cyberpesten heeft op de ontwikkeling van een kind. In hoofdstuk 3 wordt het schoolmaatschappelijk werk onder de loep genomen. In dit hoofdstuk is informatie te lezen over, het schoolmaatschappelijk werk, de positionering en taken die ze hebben met betrekking tot het cyberpesten. Tot slot, in dit hoofdstuk, nog een stuk over de opleiding/cursus die de schoolmaatschappelijk werkers gevolgd hebben en de rol van de opleiding met betrekking tot de cyberpestproblematiek. Daarna wordt in hoofdstuk 4 een reis gemaakt door de wereld van de methoden. Welke methoden zijn ontwikkeld en welke methoden worden gebruikt door het schoolmaatschappelijk werk, is te lezen in dit hoofdstuk. Ook wordt gekeken hoe effectief de methoden zijn met betrekking tot hulpverlening rondom cyberpesten. Hoe het veldonderzoek is aangepakt is te lezen in hoofdstuk 5. De keuze van de onderzoekspopulatie en de manier van data verzamelen worden toegelicht. In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste feiten van de interviews en de uitkomst en conclusie van de enquête, die gehouden is onder 53 schoolmaatschappelijk werkers, weergegeven. Helaas zit de reis er na, deze 6 hoofdstukken, bijna op. Als afsluiting nog langs de conclusies en aanbevelingen, daarmee wordt de koffer verder gevuld, maar niet dicht gedaan. Ik hoop dat iedereen geprikkeld is door deze interessante, maar bovenal informatieve rondreis en deze reis verder voortzet en zijn of haar koffer blijft vullen om zo op een effectieve manier met de cyberproblematiek om te gaan. Deze rondreis is bedoeld voor schoolmaatschappelijk werkers die met een lege koffer staan, als het gaat om de cyberpestproblematiek. Daarnaast is deze scriptie ook bedoeld voor alle geïnteresseerden.