Pestgedrag op Het Hooghuis Ravenstein Een lessenreeks met pestpreventie in de les LO. Louw Peter de

Om tot een lesprogramma tegen pesten te komen op Het Hooghuis Ravenstein moet er eerst gekeken worden naar de school zelf, wat zijn de visies, wat is de zorgstructuur van de school en op welke wijze pakt men het pestprobleem aan. Vanuit deze basis wordt er verder gekeken hoe het lesprogramma aan kan sluiten op de lessen en visies van de school.