Pesten, wat doe je er aan. Lievestro Nikita

In dit onderzoek is antwoord gezocht naar de vraag: Hoe ontstaat pesten en op welke wijze kan een school pesten voorkomen of verminderen? Dit onderzoek beschrijft oorzaken en theorieën van pesten en tips voor een school om met pesten om te gaan. Ook is er een praktijkonderzoek gedaan om te kijken naar de effectiviteit van een aantal interventieprogramma’s. Geen van deze programma’s waren echt effectief. De vraag welk interventieprogramma nu effectief is, blijft staan. Mede door de pestincidenten van de afgelopen tijd neemt de overheid deze vraag serieus op en wordt er extra geld vrijgemaakt voor effectiviteitsonderzoek. Uiteindelijk komt er één lijst met werkzame interventieprogramma's op de site van het NJI. De onderzoeksvraag zal uiteindelijk in de toekomst worden beantwoord. Hopelijk wordt er ook gekeken naar de effecten van een combinatie van interventieprogramma's.