Pesten. Oplossingsgericht aan de slag! Lent Nadja van

In het meesterstuk wordt ingegaan op wat pesten inhoudt in de basisschoolleeftijd. Er wordt kritisch gekeken naar de huidige situatie en de mogelijkheden om pestgedrag oplossingsgericht aan te pakken. Er wordt gekozen voor de steungroepaanpak als effectief middel. Deze aanpak wordt omschreven en uitgeprobeerd.Tot slot worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.