Pesten op het werk : 'Het taboe voorbij' E Lubbers

In deze scriptie staat het onderwerp pesten op het werk centraal. Pesten op het werk is een fenomeen dat pas recentelijk onder de aandacht is. Men denkt bij pesten voornamelijk aan kinderen op de lagere en middelbare school die elkaar het leven zuur proberen te maken. Feit is dat pesten op het werk ook voorkomt. Pesten ook wel mobbing genoemd, wordt omschreven als 'het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één andere, die niet meer in staat is zichzelf te verdedigen'. Een werknemer heeft in een werkzame periode van 30 jaar een kans van één op vier om slachtoffer te worden van pesterijen (van der Meer, 1997). Een slachtoffer van pesterijen kan te maken krijgen met nadelige lichamelijke en psychische gevolgen. Dit kan leiden tot verzuim of in een erger geval tot arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Niet alleen het slachtoffer, maar ook ondernemingen kunnen nadelige gevolgen ondervinden van pesterijen. Zo kunnen pesterijen leiden tot grote kostenposten voor ondernemingen bijvoorbeeld in de vorm van het uitkeren van schadevergoedingen en een negatief imago. Met deze scriptie wordt getracht het taboe pesten op te het werk te doorbreken en te laten zien dat ondernemingen dit onderwerp serieus moeten nemen. In deze scriptie zal er dieper op het onderwerp pesten op het werk worden ingegaan. Er wordt een overzicht gegeven over wat er op dit moment van het onderwerp bekend is. Eerst zal worden omschreven wat pesten op het werk precies inhoudt, welke vormen er zijn, welke sectoren de grootste risico's lopen en welke persoonlijkheidskenmerken de kans om slachtoffer van pesterijen te worden vergroten. Dan zal er dieper worden ingegaan op de daders van pesterijen. Welke eigenschappen zij bezitten en wat de motivatie is om iemand te gaan pesten. Pesten is nooit zonder gevolgen, zowel slachtoffer als onderneming zijn uiteindelijk de dupe. Er wordt een overzicht gegeven welke lichamelijke en psychische klachten slachtoffers van pesterijen kunnen gaan vertonen en waartoe deze zullen leiden. Daarnaast worden de gevolgen voor ondernemingen op een rijtje gezet. Het belangrijkste element van deze scriptie is hoe ondernemingen met pesten op het werk moeten omgaan en nog beter hoe zij pesten op het werk in de toekomst kunnen voorkomen. Er wordt ingegaan op de rol van de leider en het belang van een goed beleid. Tot slot wordt het nut van voorlichtingen en trainingen in de strijd tegen pesterijen belicht.