Pesten op het werk, gewikt en gewogen Notelaers, G.; de Witte, H.; Vermunt, Jeroen; Einarsen, S

Pesten op het werk wordt gedefinieerd als een gradueel escalerend proces. Via de gangbare metingen wordt dit proces echter onvoldoende gevat. Deze metingen vertonen tevens diverse inhoudelijke en methodologische tekortkomingen. In deze bijdrage wordt daarom een latente klassenanalyse uitgevoerd op data die met de Negative Acts Questionnaire werden verkregen (‘objectieve’ meting van pesten). De geanalyseerde data (N = 6175) laten toe zes clusters te onderscheiden. Deze zijn: de ‘niet-gepesten’ (35,3%), het ‘beperkt werkgerelateerde kritiek’-cluster (27,7%), het ‘beperkt negatief bejegenden’-cluster (16,5%), de ‘soms gepesten’ (9%), de ‘werkgerelateerd gepesten’ (8,3%) en de ‘slachtoffers’ (3,2%). Deze resultaten suggereren een cumulatief meetmodel voor pesten op het werk, waarbij het type pestgedragingen en hun intensiteit systematisch toenemen. Dit levert resultaten op die beter aansluiten bij de definitie van pesten op het werk. Ook de omvang van de slachtoffergroep sluit beter aan bij de percentages die internationaal gerapporteerd worden wanneer een subjectieve meetmethode wordt gebruikt.