Pesten? Nee! Dat gaat er niet in! Werkman Titia

De scriptie gaat over de aanpak van pestgedrag op basisscholen. Ingegaan wordt op de effectieve vormen van deze aanpak.