Pesten of gepest worden, dat is de vraag...Een literatuur onderzoek naar effectieve oplossingen voor het probleem van pesten op scholen. D Enklaar

Pesten of gepest worden, dat is de vraag...Een literatuur onderzoek naar effectieve oplossingen voor het probleem van pesten op scholen. “Pestkop verhuist van schoolplein naar Internet”, kopte een krantenartikel van de Volkskrant op 30 oktober jongstleden. Op Internet worden negatieve uitspraken over klasgenootjes
geplaatst, die vervolgens door iedereen gelezen worden, of tijdens een computerles op school verschijnt op de computer van elke leerling ineens “ Iris is een hoer”. Ook pesten via sms berichten rukt op, zo kreeg een 12-jarig meisje een anonieme sms dat haar moeder was overleden. Eenmaal in het ziekenhuis bleek het vals alarm. Bijna één op de vijf kinderen is weleens via de e-mail gepest. Deze vorm van pesten met behulp van digitale communicatiemiddelen is een nieuwe uitingsvorm van een aloud fenomeen. Het pesten van kinderen op scholen vindt al jarenlang plaats en is een grootschalig en aanhoudend probleem.
Met name kinderen die opvallen, bijvoorbeeld door hun gedrag of uiterlijk, zijn vaak slachtoffer. Stichting Nationaal Fonds voor het Gehandicapte Kind (Stinafo) komt speciaal op voor gehandicapte kinderen die gepest worden, omdat zij vaak worden blootgesteld aan herhaaldelijke verbale en fysieke mishandeling door klasgenoten. Een voorbeeld is het geval van Marit, die in haar rolstoel over het schoolplein werd geduwd, net zolang totdat ze omkieperde en vervolgens alleen werd achtergelaten. Ook werd haar dikwijls treiterig gevraagd: “Waarom leef jij eigenlijk?”