Pesten en dan? Een onderzoek naar pestgedrag. Beijerinck Bianca

In dit praktijkonderzoek heb ik onderzocht wat leerlingen, ouders en leerkrachten verstaan onder pesten, of er gepest wordt op onze school, welke vormen van pestgedrag er zijn, op welke plekken en op welke momenten er het meest gepest wordt, de hoeveelheid gepeste kinderen binnen iedere groep, een vergelijking van pestgedrag in de verschillende bouwen en worden de gedachten van ouders over bovengenoemde items weergegeven. Verder worden er tips gegeven voor leerlingen, voor ouders, voor leerkrachten en voor het School Management Team over hoe wij ons samen sterk kunnen maken tegen pesten. Het belangrijkste wapen tegen het pesten is hierbij het goed kunnen observeren en communiceren met elkaar.