Pesten en cyberpesten in sociale netwerken. Femke Anne Beijerbergen van Henegouwen

In dit onderzoek wordt getracht na te gaan welke betrokkenheid kinderen hebben bij pesten in de klas en op internet. Er wordt gekeken of de kinderen die betrokken zijn bij pesten in de klas en/of op internet andere posities in het netwerk hebben dan leerlingen die niet zijn betrokken bij pesten. Voor zover bekend heeft niemand de relaties van kinderen in de klas en online vergeleken in het kader van pesten. Wel zijn er verschillende onderzoekers die sociale netwerkmethode hebben gebruikt om pesten te analyseren (Veenstra et al. 2007; Veenstra et al. 2008; Salmivalli et al. 1997; Mouttapa et al. 2004). Deze posities in de klas hebben in deze scriptie betrekking op de sociometrische status van leerlingen. De posities van de leerlingen komen tot stand doordat ze worden ingedeeld in een van de vijf zogenaamde sociometrische statustypes: populair, omstreden, afgewezen, genegeerd en gemiddeld.