Pesten bij meisjes en vrouwen onderling

Een kwalitatief onderzoek over hoe slachtoffers van pest-incidenten de oorzaken en gevolgen van de ervaring zelf interpreteren en van welke strategieën zij gebruik maken
om met het pestgedrag om te gaan. Student: Judith Zissoldt (2015)