Op weg naar een nieuw anti-pestbeleid. Fourkioti Marieke

In dit onderzoeksverslag wordt antwoord gegeven op de vraag wat er verstaan wordt onder pesten, wat de bovenbouwleerkrachten op dit moment doen als zij met pesten geconfronteerd worden en wat de wenselijke aanpak zou zijn volgens deze leerkrachten. Er wordt een nieuw model voorgesteld voor een breed anti-pestbeleid.