Online risico's bij jongeren in het buitengewoon secundair onderwijs. Bourdeau, Cyrille

Het doel van deze masterproef is om na te gaan in welke mate jongeren in het BuSO te maken hebben met online risico‟s en hoe zij daar mee omgaan. Een eerste vraag die deze masterproef probeert te beantwoorden is of jongeren in het BuSO vaker in aanraking komen met online risico‟s en of zij hier vaker een negatieve ervaring aan overhouden dan jongeren in het gewoon onderwijs. Vervolgens wordt er nagegaan wat de mogelijke determinanten kunnen zijn van blootstelling aan online risico‟s bij jongeren in het BuSO. In een laatste deel wordt er nagegaan op welke manier jongeren in het BuSO omgaan met online risico‟s. De steekproef in dit onderzoek bestaat uit zeven BuSO scholen waarbij 254 leerlingen werden bevraagd omtrent hun ervaringen aangaande online risico‟s aan de hand van een online vragenlijst. Uit de vergelijkende analyse komen volgende vaststellingen naar voren. Jongeren in het BuSO worden vaker blootgesteld aan online risico‟s en jongeren in het regulier onderwijs zijn vaker geschokt naar aanleiding van cyberpesten dan jongeren in het BuSO. Verder kunnen we over BuSO-jongeren het volgende concluderen: jongens hebben minder kans om in aanraking te komen met cyberpesten en negatieve UGC dan meisjes, maar komen wel vaker in contact met seksueel getinte beelden. Oudere kinderen hebben minder kans om slachtoffer te zijn van cyberpesten en meer kans om in aanraking te komen met seksueel getinte beelden. Hoe beter de relatie van het kind met de vader hoe minder kans op blootstelling cyberpesten, negatieve UGC en misbruik van persoonlijke informatie. Jongens gebruiken minder actieve copingstrategieën dan meisjes en naarmate jongeren intenser geschokt raken als gevolg van een blootstelling aan een online risico gaan ze zowel actieve als passieve copingstrategieën hanteren.