Onderzoek bij jongeren naar de relatie tussen een Dark Triad persoonlijkheid en cyberpestgedrag op de sociale netwerksite Facebook Mertens, Stef 2014 UAntwerpen

Cyberpesten is een maatschappelijk probleem waarmee jongeren in onze samenleving vaak te maken krijgen. In deze masterproef wordt nagegaan of er bij jongeren een relatie bestaat tussen een Dark Triad persoonlijkheid en cyberpestgedrag op de sociale netwerksite Facebook. Deze persoonlijkheid bestaat uit narcisme, machiavellisme en psychopathie. Wetenschappelijke studies aangaande de Dark Triad doen vermoeden dat er een positieve en significante relatie bestaat tussen de Dark Triad en cyberpesten.
Aan de hand van een online survey werden 390 jongeren uit het secundair onderwijs bevraagd. Covariantieanalyses tonen een bevestiging van de vermoedens. Er bestaat een tendens waarbij jongeren die hoger scoren op de Dark Triad meer cyberpestgedrag via Facebook vertonen. Ondanks de eerder zwakke relatie is dit een vernieuwend resultaat. Deze vaststelling kan implicaties hebben voor preventie- en bestrijdingscampagnes van cyberpesten.