Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BUSO leerlingen OV2 Dries Nulens PXL Hasselt 2015

De laatste jaren kan men concluderen dat er een nieuw fenomeen naar voor aan het komen is en dat is cyberpesten. De hedendaagse jeugd is opgegroeid met de computer en het internet waardoor de meesten onder hen een goede kennis hebben hierover. Cyberpesten kan 24/24 7 op 7 plaatsvinden waardoor dat er tal van problemen kunnen ontstaan. Cyberpesten kent jammer genoeg ook tal van extreme gevolgen de laatste jaren. Denk maar aan het 14-jarige Brits meisje Hanna Smith. Zij pleegde in augustus 2013 zelfmoord na tal van pestberichten te hebben ontvangen op Facebook. In België heeft het 16-jarige meisje Louise uit Namen in 2014 zelfmoord gepleegd na pestberichten op de sociale netwerksite ask.fm.
In hoofdstuk één is een voorstelling gemaakt van de stageplaats. In dit deel wordt een beschrijving over de stageplaats gegeven waar ik vier maanden stage gelopen heb. In hoofdstuk twee wordt vervolgens dieper ingegaan omtrent het theoretisch kader van cyberpesten. Hierin worden de vormen, adviezen, oorzaken, ervaringen, de rol van de overheid en het wettelijk kader van cyberpesten gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie een kwalitatief onderzoek beschreven dat uitgevoerd is bij drie klassen met respectievelijk 19 leerlingen op de stageplaats. (OV2C,OV2D,OV2E) Hierin komt de werkwijze aan bod alsook een conclusie.