Kwantitatief onderzoek bij getuigen van cyberpesten. Voet Lore

Kwantitatief onderzoek naar de rol van sociale eigen-effectiviteit op de prosociale gedragsintentie bij getuigen van cyberpesten. In deze masterproef wordt nagegaan welke gedragsintentiecategorieën bij cyberpesten kunnen gehanteerd worden voor getuigen. Daarnaast wordt ook nagegaan wat de meest voorkomende intenties zijn. Verder wordt onderzocht wat het verband is tussen sociale eigen effectiviteit en de prosociale gedragsintentie bij getuigen van
cyberpesterijen. Hieraan gekoppeld wordt ook nagegaan of context (slachtoffer is een goede vriend(in) of iemand anders) een modererende invloed heeft op deze relatie.