Links andere websites

We kunnen deze links niet continu controleren of ze nog werken. We excuseren ons mochten bepaalde links niet meer actief zijn. Je mag altijd contact opnemen om te melden dat een link niet werkt of om een andere interessante link toe te laten voegen.

Meldpunten over cyberpesten

Mediawijs : info over wat doen bij cyberpesten. Klik hier.

http://www.meldknop.nl
Nederlandse website waar je 'iets vervelend op internet' kunt melden : pesten, seks, misbruik, lastiggevallen.

http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?85
Vraag het de politie : informatie van de Nederlandse politie inzake internet

http://www.preventiezelfdoding.be/
Vlaamse website waar je een online bericht over zelfmoord kunt melden

www.meldpunt.org   of www.meldpunt-kinderporno.nl Stuur een melding naar het Meldpunt Kinderporno op Internet . Indien u meent afbeeldingen van kinderporno te hebben aangetroffen op het Internet dan kunt u dat bij ons melden via het online meldingsformulier. We behandelen alle meldingen anoniem en zullen de informatie namens het Meldpunt doorgeven aan de verantwoordelijke instanties.

www.meldpunt.nl  Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) legt zich er op toe om meldingen van uitingen op het Internet van discriminatie op basis van geloof, afkomst, seksuele voorkeur, geslacht, huidskleur en / of leeftijd te te beoordelen en zonodig aktie te ondernemen. Het Meldpunt Discriminatie Internet is een onderdeel van Stichting Magenta. De aandacht van het MDI richt zich voornamelijk op het Nederlandse deel van het Internet

http://www.helpwanted.nl/ Zie je ongewenste zaken of word je lastiggevallen op of via het internet, meld dit dan bij ons. Je melding komt terecht bij het team van het Meldpunt Kinderporno op Internet. Dit team helpt je verder door bijvoorbeeld aangifte voor je te doen bij de politie. Je melding wordt anoniem behandeld, als je dat graag wilt. Ben je in acute nood, bel dan meteen het noodnummer 112.

www.childfocus-net-alert.be : Burgerlijk meldpunt tegen kinderpornografie op internet van Child Focus

http://www.ecops.be/   (louter informatie, geen meldpunt meer) .Internetgebruikers kunnen alle inbreuken die ze op het internet vaststellen, melden bij de federale politie via de website, www.ecops.be. De website brengt surfers in contact met de Computer Crime Unit (FCCU), de cel van de federale politie die bevoegd is voor de strijd tegen de internetcriminaliteit. Internetgebruikers kunnen er heel uiteenlopende inbreuken melden, zoals seksueel misbruik van kinderen op het internet, illegale reclame, internetfraude, racisme, stalking...de site is niet meer actief sinds 2015, maar er worden wel interessante links gegeven waar je specifiek terecht kan.

http://www.kinderrechtencommissariaat.be
Belgische website over kinderrechten

https://mycomforthaven.com/kids-esafety/
Over veilig internet. Engelstalige interessante website.

Over privacy en jezelf online beschermen en impact sociale media.

Hoe sociale media je mentale gezondheid aantasten. https://www.zocdoc.com/blog/how-to-tell-if-social-media-is-harming-your-mental-health/

Heb je een vraag over privacy? Zit je in de problemen? Of wil je jouw privacy beter beschermen? Ontdek hier alle tips & tricks. Voor jongeren, ouders en leerkrachten.

https://www.ikbeslis.be/ 

Veilig online (samenwerking Gezinsbond met Child Focus) Hoe ga je als ouder om met nieuwe media in je gezin? Ga hier zelf aan de slag!  Online aanbod met interessante informatieve en interactieve video's. Je kan hier ook ouderinfoavonden tegen voordelige prijs aanvragen. http://www.veiligonline.be 

Click safe  www.clicksafe.be
Informatieve website over veilig internet naar kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten toe

Medianest MediaNest, website voor ouders over mediaopvoeding.
https://www.medianest.be/

National Home Security Alliance Online Teen Safety Guide https://www.staysafe.org/teens/

Gids om privacy van kinderen online te beschermen (engelstalig) https://www.bestvpnrating.com/guide-children-privacy

Kennisdossier over veilig internetgebruik voor kinderen (https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/).

Cyberveiligheid voor senioren https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/senioren-internetveiligheid

Understanding Screen Addiction and Responsible Digital Use
https://www.comparethemarket.com/broadband/content/screen-usage-guide/ 

Over pesten en cyberpesten


Dossier (onnline) mediawijs rond cyberpesten. Lees hier verder  (http://mediawijs.be/dossiers/dossier-cyberpesten)

http://www.saferinternet.be
Safer Internet is de grote Europese sensibiliseringscampagne voor kinderen, jongeren en volwassenen, die in ons land in april 2005 startte. Deze website maakt deel uit van het Belgische luik ervan. De partners van het Belgische platform - OIVO, Child Focus, ISPA, IACSSO en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding- willen kinderen en jongeren op een intelligente en voorzichtige manier met het internet en de mobiele technologie leren omspringen. Hen waarschuwen voor de mogelijke risico's en valstrikken. En zo hun speelplezier op het wereldwijde web nog verhogen. Maar in de campagne, die 18 maanden duurt, richt men zich ook tot hun ouders en leerkrachten.

www.posicom.nl : deze site is bedoeld voor volwassen, zoals ouders van gepeste kinderen. Het is de website van een anti-pest bureau, dat gespecialiseerd is in het aanpakken van pesten.

www.pestweb.nl
Pestweb is een uitgebreide site met informatie, advies en tips over pesten voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Je kunt online advies krijgen over pestproblemen.

http://wikideviking.wikispaces.com/ Wiki over cyberpesten met  informatie verzameld door studenten


www.digischool.nl
Een site voor leerlingen waar je terecht kunt met al je vragen over school. Je kunt via deze site e-mailen met een counselor (dat is iemand die advies geeft bij problemen). Je kunt hem jouw vragen over pesten voorleggen. 

www.laks.nl
Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) is een organisatie van, voor en door scholieren. Als je zaken op jouw school wilt veranderen bijvoorbeeld het pesten wilt verminderen- kun je hier uitzoeken hoe je jouw invloed kunt laten gelden. Voor actieve en betrokken leerlingen!

www.kanjertraining.nl
Training voor gepeste leerlingen om weerbaarder te worden. 

www.pestforum.nl is het grootste Nederlandstalige forum tegen pesten. Naast het aanbod van informatie is er ook de mogelijkheid voor bezoekers hun verhaal te vertellen of de weg te vragen naar hulpinstanties.

http://www.veiliginternetten.nl
Om mensen beter te informeren over de risico’s bij het gebruik van digitale middelen hebben het ministerie van Economische Zaken, ECP.NL, Microsoft, KPN, Waarschuwingsdienst, De consumentenbond, UPC, Kennisnet, TPG Post, VNO-NCW en ANWB het initiatief genomen voor een landelijke publiekscampagne. Daarom hebben de betrokken partijen vandaag een intentieverklaring ondertekend. Gezamenlijk willen zij het digibewust zijn in Nederland bevorderen. De eerste activiteiten van de campagne zijn de DigiRaad en de DigiQuest. Met een aparte bijlage rond cyberpesten.

 

http://www.weetwatjetypt.nl

Een leuke speelse website gemaakt vanuit een studentenproject rond cyberpesten met tips voor jongeren, ouders en leerkrachten.

https://www.stoppestennu.nl/
Brede informatieve website uit Nederland rond pesten en cyberpesten.

De Gezinsbond en Child Focus hebben samen een website ontwikkeld rond veilig internet voor kinderen. Op de website, die op donderdag 29/06/2007 werd voorgesteld, staat alle mogelijke technische informatie, maar ook opvoedingsadvies en weetjes voor ouders. Volgens beide organisaties praten ouders te weinig met hun kinderen over het internet. Vaak omdat ze niet voldoende vertrouwd zijn met het onderwerp. Er is nood aan correcte en doelgerichte informatie, luidt het. Op de site worden uitleg en opvoedingstips gegeven over zaken als mailen, chatten, surfen of weblogs  http://www.gezinsbond.be/veiligonline/

Diverse info over cyberpesten met infographics,enz. https://www.medianest.be/thema/cyberpesten

Cyberpesten: hoe ga je daar als ouder mee om? https://www.tele2.nl/blog/cyberpesten-mee-omgaan/

Uniek, educatief lesmateriaal over pesten, online pesten, nieuwe media, respectbandjes, weerbaarheid en respect. http://www.dms-educatief.eu/

Engelstalige gids rond online preventie voor kinderen. : https://millionmilesecrets.com/guides/protect-your-and-your-childrens-identity-when-you-travel/

Rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik op internet

Website met meer informatie over seksuologische problemen en hulpverleners http://www.seksuologischehulpverlening.info

Child focus www.childfocus.be
Algemene website van Child Focus

www.stopchildporno.be
Burgerlijk meldpunt tegen kinderpornografie op internet van Child Focus