Info over bestaand materiaal

Copyrights : Het lesmateriaal dat hier wordt aangeboden is enkel voor educatief gebruik. De copyrights berusten bij de oorspronkelijke auteurs van het materiaal.  De opname van het materiaal is hier enkel om EDUCATIEVE REDENEN . Er is en mag geen enkel commercieel gebruik van gemaakt worden.  Indien u het materiaal wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u eerst contact op te nemen met de oorspronkelijke auteurs/uitgevers vooraleer u het materiaal in commerciële zin mag gebruiken. Voor niet commercieel  educatief gebruik, gelden de regels van Creative commons.  Ontwikkelaars die hun materiaal hier zien verschijnen en dat niet wensen, nemen onmiddellijk contact op met gerardgielen@telenet.be . Het wordt dan onmiddellijk verwijderd.

 

Thema (Cyber)pesten

Tip: in het menu Onderzoek/ eindverhandelingen, scripties, bachelor-en masterproeven vindt u nog heel wat extra achtergrondsmateriaal, uitgewerkte lessen, enz. Klik hier.

Interessante gids voor ouders over hoe omgaan met cyberbesten. Lees hier verder

Brochure over cyberpesten. 0ngewild in beeld. Opgemaakt door studenten in samenwerking met de politie van Leuven. Lees hier verder

Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI

Folder van de drie ouderkoepeleverenigingen GO!Ouders, KOOGO en VCOV Lees  hier verder

Brochure omtrent pesten voor ouders.  De VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, ontwikkelde samen met de andere
ouderkoepels, een brochure rond pesten voor ouders: ‘Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?’.  De brochure geeft ouders concrete informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen en hoe ermee om te gaan. Ze richt zich zowel naar ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders.  Lees hier verder.

Informatieve tekst over cyberpesten en hoe aanpakken. Downloaden vanaf hierEngelstalige versie hier

Leerkrachtengids over cyberpesten van Child Focus met heel veel informatie en uitgewerkte lesmodellen. Downloaden vanaf hier

Overzicht materialen rond pesten en cyberpesten opgesteld door Vanacker Eveline, Preventiewerker sociaal huis Roeselare Download hier

Mijn kind online Special over cyberpesten Download  hier

Kids in Cyberland Een informatief lespakket voor 10- en 12-jarigen over veilig internetgebruik. Download hier

Lespakket Cyberpesten in het lager onderwijs. Download hier

Lespakket Cyberpesten in het secundair onderwijs. Download hier

Cyberpesten. Een gesprekshandleiding voor ouders en kinderen. Alle illustraties zijn gemaakt door slachtoffers van cyberpesten in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.

Tijdens de studiedag EU Kids Online op 8/2/2012 werd het boek “Kids Online. Vaardigheden, kansen en risico’s van kinderen en jongeren op het internet” (uitgegeven bij Academia Press) gelanceerd. Het boek neemt mediawijsheid en de ervaringen met online kansen en risico’s van 9- tot 16-jarigen onder de loep en vergelijkt de kijk van kinderen met de visie van de ouders. In het document dat u hier kan raadplegen vindt u de resultaten per hoofdstuk. Download hier

Oudermap Cyberpesten Bad Girlz Rule Lees hier verder

Het informatieve spel ‘VlinderNet’ laat jongeren van het lager en secundair onderwijs op een speelse maar informatieve manier van gedachten wisselen over verschillende vormen van cyberpesten. De leerlingen leren hoe ze het probleem bespreekbaar kunnen maken en hoe ze er veilig mee kunnen omgaan. vzw Zinloos Geweld realiseerde het spel, met de steun van het ministerie van Onderwijs.  Zinloos Geweld bracht eerder ‘Vlinderslag’ uit, een spel rond agressie en geweld voor jongeren van 9 tot 15 jaar.
Bestellen via info@zinloosgeweld.net - www.zinloosgeweld.net

Infoboek rond pesten in het jeugdwerk van Scouts en Gidsen Download hier

Antipest - cyberethics games
Zowel in België als Cyprus/Griekenland ontwikkelde men games om jongeren te leren wat pesten is. Voor België (Re-pest info klik hier en klik hier ) en voor Cyprus/Griekenland (Simsafety klik hier)

Leesboek harde noten

Harde noten is het eerste jeugdboek van Ilse de Keyzer (1981, Leuven). Het is een vlot verhaal voor jongeren vanaf 12 jaar over een gevoelig meisje en een vurig pleidooi tegen pesten en cyberpesten. Ilse is leerkracht in een middelbare school in Leuven en haar ervaringen in en buiten de klas inspireerden haar om een boek over dit thema te schrijven.‘Kinderen zijn vaak hard voor elkaar en plagen kan heel snel overgaan in pesten. Nieuwe media maken het gemakkelijk om snel en anoniem het slachtoffer te bestoken. Met mijn boek wil ik pesten een halt toe roepen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk,’ aldus Ilse de Keyzer. Lees hier verder

 

Papieren vriendin (nieuw boek van Ilse de Keyzer over pesten
De teruggetrokken Kaat wordt vijftien en voelt zich vaak alleen. Haar ouders lijken vooral oog te hebben voor hun nieuwe partners en ook de meisjes van haar klas zien haar niet staan. Wat zou ze graaPapieren vriendin Ilse De Keyzerg aan haar vriendin Anaïs vertellen dat ze verliefd is op de knappe Sam, maar Anaïs zit ver weg in het buitenland… Daarom vertrouwt ze haar geheimen toe aan een dagboek. De kleine geheimen: over haar moeders nieuwe vriend, over haar broer Sep, over haar overleden oma. En haar grote geheim: over zichzelf – en dat ze zichzelf af en toe snijdt.  ‘Pesten is van alle tijden en is helaas ook brandend actueel. Al is het maar één van de thema’s in dit boek, als leerkracht laat het me niet los. Schrijven over pesten is gemakkelijker dan pesten definitief te laten stoppen, het blijft vaak sluimerend aanwezig. Met dit boek wil ik aantonen hoe belangrijk het blijft dat alle partijen (pesters, gepesten en de zogenaamde neutralen) écht praten over pesten. Ludieke, softe acties die vaak opduiken in de media volstaan echt niet. Luisteren naar de motieven van pesters en hen laten inzien welke gevolgen pesten kan hebben, daar moeten we naar streven. Alleen door dialoog en wederzijds begrip en respect kan men pesten een halt toeroepen.’ Ilse De Keyzer   Met professionele lestips (vanaf september) op www.clavisbooks.com Heftig thema, maar toegankelijk beschreven – om gesprekken op gang te helpen

Titel: Papieren vriendin | Auteur: Ilse De Keyzer |
ISBN: 9789044822106 | Prijs: 13,95 EUR | Vanaf 12 jaar | Formaat: 145 x 210 mm | Geb. 120 pagina’s |
Uitgegeven bij Clavis Uitgeverij | www.clavisbooks.com | www.facebook.com/clavis.uitgeverij |

 

Mapping als techniek om cyberpesten in kaart te brengen in scholen. Mapping is een techniek om ideeën en de relaties tussen ideeën op een visuele manier in kaart te brengen. Het gebruik van de techniek kadert binnen de Participatory Design aanpak die aan de basis ligt van dit onderzoek. Kenmerkend voor Participatory Design is dat gebruikers en andere belanghebbenden participeren in het ontwerpproces om te garanderen dat de resulterende ontwerpen afgestemd zijn op de manier waarom gebruikers het product daadwerkelijk zullen gebruiken in hun eigen leven (Schuler, 1993).  De voorwaarden die resulteerden uit de MAP-it sessies en die gepresenteerd worden in dit rapport fungeren als een metaforische ‘roadmap’, die de reiziger een overzicht biedt van mogelijke wegen, gevaren en opportuniteiten, zonder daarbij één weg of één oplossing naar voor te schuiven. De roadmap zal dienen al een leidraad doorheen het ontwikkelingsproces van de toolkit. In wat volgt geven we een beknopte samenvatting van de resultaten. Lees hier verder over de methodiek.   Website van onderzoek http://emsoc.be/5126-naar-een-bottom-up-aanpak-van-cyberpesten/ Onderzoeksrapport kan je hier downloaden.

Infomateriaal Provincie Limburg Pesten op school is een project dat een halt wil toeroepen door àlle scholen de kans te geven een geïntegreerd schoolbeleid op lange termijn uit te werken met alle betrokken partijen (leerlingen, ouders, schoolpersoneel en beleiders). Sinds 1996 biedt de provincie een gevarieerd pakket van materialen en initiatieven die helpen pesten op school terug te dringen. Het project richt zich tot leerlingen, leerkrachten, directies en schoolbegeleiders van kleuter-, lager en secundair onderwijs. Zoek online in de catalogus van Provincie Limburg Educatief Centrum (PLEC) - www.limburg.be/educatiefcentrum.  Overzichtslijst beschikbare educatieve materialen en achtergrondliteratuur 

Uitgewerkte lessen van studenten CVO HIK Geel over (cyber)pesten.
-Pesten en cyberpesten. Bart Gillis, Vicky Monsart, Stephanie Van Hove. CVO HIK SLO Geel 2010-2011 Tekst klik hier  Bijlagen & powerpoint (zip bestand) hier
-Pesten en cyberpesten. Berghmans Koen, Thys Dirk,Tielemans Christof. CVO HIK SLO Geel 2011-2012  Tekst klik hier   Bijlagen & powerpoint (zip bestand) hier
-(Cyber)pesten. Verlinden Julie, Roosen Evelien, Lenaerts Tanja. CVO HIK SLO Geel 2012-2013 Tekst klik hier  Bijlagen & powerpoint (zip bestand) hier
-Pesten en cyberpesten. Ellen Verlinden, Van Balen Bert. CVO HIK SLO Geel 2013-2014 Tekst klik hier. Bijlagen &powerpoint (zip bestand) hier

 
Lessen over veilig internet, cyberpesten en andere internetgevaren. http://www.i-respect.nl/de_lessen/de_lessen.phpRespect lessen

 

 

 

 

 

Lessenpakket iRespect (Vlaanderen ism Child Focus)
Voor 5de en 6de leerjaar om kinderen aan te leren hoe ze op een veilige en constructieve manier met het internet kunnen omgaan.  “We leren onze kinderen wel in de offline wereld dat ze niet zomaar met vreemden mogen meegaan, maar de regels voor de online wereld worden niet op school uitgelegd”, zegt Van Uffelen, iniatiefneemster. “Daarom is een pakket ontworpen dat de leerkrachten ondersteunt.”  Child Focus bracht de expertise aan over welke thema’s zeker behandeld moeten worden voor deze doelgroep. “We kozen voor de 10- tot 14-jarigen, omdat jongeren op die leeftijd erg actief worden op internet en de sociale media”, aldus Van Uffelen.  Het pakket bestaat uit een dvd met tien interactieve preventiefilmpjes. Bij elk filmpje hoort een didactische fiche die de leerkracht handvaten aanreikt om creatief les te geven over online privacy. Het pakket is een initiatief van Child Focus, B-CCENTRE en EMSOC, en kreeg de steun van de Europese Commissie en IWT. Je kan het pakket ook hier downloaden.  De filmpjes kan je downloaden van Youtube. In het lespakket staan de links naar de filmpjes.

Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen : preventie en aanpak. Richtlijnen voor scholen van het VVKSO. Scholen hebben in dit verband terecht heel wat vragen. De preventie en aanpak van cyberpesten verlopen voor een deel op dezelfde manier als bij het klassieke pesten. Wat we over pesten schrijven, is m.a.w.steeds van toepassing op cyberpesten. Lees hier de richtlijnen.

Raamwerk seksualiteit en grensoverschrijdend seksueel gedrag op school. Het Vlaams onderwijs heeft het Raamwerk Seksualiteit en Beleid op school gelanceerd. Dat moet er voor zorgen dat scholen een beleid kunnen uittekenen bij situaties van seksueel overschrijdend gedrag. Lees hier het volledige dossier.

Mededelingen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs omtrent pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak. Lees hier verder

Dossier (onnline) mediawijs rond cyberpesten. Lees hier verder

Cyberpesten opnemen in het protocol. Online pesten is een onderdeel van traditioneel pesten. Het onderwerp dient dan ook geïntergreerd te worden in het 'traditionele pestprotocol' van de school. Pestweb is er een voorstander van dat iedere school zijn eigen unieke anti-pestprotocol ontwikkelt. Zo wordt goed nagedacht welke omgangsvormen het best bij de identitiet van de eigen school passen. Pestweb heeft een aantal voorbeelden verzameld van bestaande pestprotocollen om het gemakkelijker te maken een eigen passend protocol te schrijven.  Online pesten zou een onderdeel moeten zijn van het pestprotocol (of omgangsvormen protocol). Pestweb zet een aantal aandachtspunten op een rij die de school kan meenemen om het pestprotocol te verrijken met gedrag rondom online pesten.Online programma pestkoppen stoppen
Aandachtspunten inzake online pesten in een protocol
Voorbeelden anti-pestprotocollen

Over pestkoppen stoppen.  http://www.Pestkoppenstoppen.nl.  Op deze website kun je meedoen met een programma, waarin je allerlei handige dingen leert die je kunnen helpen met (cyber)pesten te stoppen.

 

Oudermap cyberpesten van VIVA-SVV Download hier

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs. Pestweb Download hier

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het voortgezet onderwijs. Pestweb Download hier

Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Download hier

Cyberscan.  Met de opkomst van digitale technologieën is een nieuwe vorm van pesten ontstaan: cyberpesten. Cyberpesten en offline pesten vertonen veel gelijkenissen, maar er zijn ook unieke eigenschappen van cyberpesten die belangrijke implicaties hebben voor de aanpak ervan. Zo kan cyberpesten 24/7 plaatsvinden, kan het anoniem gebeuren en zijn er vaak meer getuigen.

Een beleid ontwikkelen tegen cyberpesten helpt de school om het te voorkomen en effectief aan te pakken. De nadruk ligt op de betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor de kenmerken van cyberpesten. Mediawijs ontwikkelde een toolkit om het anticyberpestbeleid van de school vorm te geven. Het gaat om downloadbare fiches, spelbord, enz. Meer info klik hier.

Uniek, educatief lesmateriaal over pesten, online pesten, nieuwe media, respectbandjes, weerbaarheid en respect. Klik hier
 

Thema Sociale media en mediawijsheid

Toolkit voor sportverenigingen

De toolkit Sportief met Sociale Media  biedt  een protocol voor het gebruik van sociale media op ‘de sportclub’, achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies. Zoals de meeste scholen het gebruik van sociale media inmiddels hebben vastgelegd in de schoolregels, moeten sportverenigingen het verankeren in hún reglementen. Zo handelen ze pro-actief en zorgen ze voor een veilig en sportief klimaat, zowel op het veld als online. (Remco Pijpers van Mijn Kind Online) Bron toolkit : http://mijnkindonline.nl/sportief Kaart sociale media en sportclub

Toolkit Sportief met Sociale Media

Voor jongeren
Sociale media? Hou het sportief!

Voor begeleiders
Gedragsregels voor trainers & coaches
Stappenplan Sportief met media
Voorkom Digitaal pesten
Feiten & cijfers over sociale media 6-10 jaar
Feiten & cijfers over sociale media 11-17 jaar
Vragen & antwoorden

Actieplan sociale veiligheid op school. PO-Raad,VO Raad Nederland

Voor sportbesturen
Wat mag wel en niet?
Bestuur en beleid

Via de Web We Want kun je je vaardigheden testen, meer te weten komen over je rechten in de online wereld en tips en tools delen met jongeren overal ter wereld. Vind uit wat jouw leeftijdsgenoten denken over bepaalde online activiteiten en wat zij verwachten van en willen op het internet. Daarom heet dit handboek: WWW – the Web We Want of WWW – het Web dat Wij Willen. Download hier het handboek. Dit handboek is gepubliceerd volgens het Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivative Works 3.0 Unported License. Dit betekent dat het materiaal kan worden gebruikt en verspreid zonder beperkingen, zolang de inhoud niet verandert en de auteurs worden vermeld. Het is niet toegestaan om content uit het handboek te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bron : http://webwewant.eu/nl

Het handboek 'Mediawijsheid' (Mijn Kind Online) als praktische gids en inspiratiebron kan je gratis downloaden via deze link Vanaf pag 79  vind je meer info digitaal pesten met lessuggesties voor het onderwijs.

Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken... Voor jongeren zijn sociale media een vanzelfsprekend deel van hun leven. Snel contact staat voorop. Zonder al te veel toezicht van ouders, docenten, moderator en/of politie staan ze direct in verbinding met vrienden, ‘vrienden van vrienden’ en onbekenden. Dat biedt veel mogelijkheden om te leren, om de wereld en hun eigen ik te ontdekken.  Lees hier verder

Onderwijspersoneel en sociale media in Nederland. Onderwijspersoneel gebruikt in toenemende mate sociale media zoals Facebook en Twitter in relatie tot school. Praktische mededelingen op Facebook aan hun leerlingen, Twitter-uurtjes voorafgaand aan een toets en huiswerk- begeleiding via sociale media zijn allemaal voorbeelden van good practices. - Wat zijn risico’s van gebruik van sociale media? - Waar ligt de grens van online contact tussen docent en leerling? - Hoe gaat u als school om met dreigementen? Download brochure

Kinderen goed leren omgaan met internet is net zo noodzakelijk als dat we ze leren lezen en schrijven. Dat is het uitgangspunt van de campagne Alle basisscholen mediawijs van Kennisnet en stichting Mijn Kind Online Downloaden vanaf hier

Aan de hand van dit lespakket van Child Focus kan men met leerlingen uit het secundair onderwijs werken rond het thema privacy en persoonlijke gegevens op het internet. Het lespakket bevat concrete oefeningen en werkbladen die leerlingen leren na te denken alvorens informatie, foto's of filmpjes online te plaatsen.  Het lespakket bestaat uit 10 verschillende methodieken waardoor men één of meerdere lessen kan wijden aan dit thema. De methodieken zijn complementair te gebruiken. Downloaden vanaf hier

Chatlas is een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk. Chatlas kwam tot stand in samenwerking met Tele-Onthaal, Awel, Kinderrechtswinkel, de Zelfmoordlijn, JAC online, de Holebifoon en dankzij de samenwerking met CERA. Downloaden vanaf hier
 

Recht op afbeelding.
Het gebruik van allerlei vormen van beeldmateriaal evolueert razendsnel. Tegenwoordig hebben veel mensen steeds een camera op zak… de smartphone! Maar niet alleen het fotograferen en filmen is vanzelfsprekend geworden, ook het verspreiden van dit beeldmateriaal was nooit zo eenvoudig: sociale netwerksites, apps zoals Snapchat, Youtube, … alle zijn ze gericht op het delen van informatie en beeldmateriaal. Deze razendsnelle evolutie heeft zowaar iedereen overdonderd en onze levenswijze en samenleving grondig veranderd. Vroeger communiceerde men hoofdzakelijk met woorden. Nu worden we vooral overstelpt met razendsnelle beelden over van alles en nog wat, over onszelf, onze kinderen, onze familie, onze sportclub, onze school, onze klas.

Maar vormt deze evolutie geen gevaar voor onze privacy? Kunnen we weigeren om gefilmd te worden, kunnen we verbieden dat beeldmateriaal over ons verspreid wordt, of worden we gedwongen om mee te gaan in de hype van het online delen van beeldmateriaal?

We willen met dit lespakket een antwoord bieden op deze vragen. De les rond “recht op afbeelding” vormt de kern van dit lespakket. In deze les wordt aan de leerlingen duidelijk gemaakt dat het feit dat het maken en verspreiden van kwaliteitsvol beeldmateriaal tegenwoordig eenvoudiger dan ooit te voren is, niet wil zeggen dat alles zomaar gefilmd/gefotografeerd en vervolgens online gedeeld mag worden. Hierbij ligt de focus op dagdagelijkse voorbeelden uit de leefwereld van jongeren: van het nemen van selfies tot het filmen van scoutsfuiven. Bijgevolg zal niet alles wat er te zeggen valt over het maken en gebruiken van beeldmateriaal, behandeld worden. Bron : http://onderwijs.ikbeslis.be/

Lespakket "Recht op afbeelding"
Lesmateriaal bij het lespakket
        Quiz lesdeel 4
        Samenvattende fiche
        Cases uit het lespakket
        Opdracht webquest
        Foto lesdeel 1
        Folder recht op afbeelding
        Interactieve foto-oefening lesdeel 5
 

Beschermen tegen online gevaren. Ons leven is oneindig veel gemakkelijker geworden door de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Met een paar klikken betalen we rekeningen of boeken we een vakantie. We lopen nooit nog verloren. We kunnen overal en altijd contact houden met de mensen die we graag zien.
Het gemak waarmee we surfen en swipen heeft ook een keerzijde. Bij alles wat we online doen, delen we persoonlijke gegevens – soms zonder erbij stil te staan. Die gegevens zijn goud in handen van advertentienetwerken en bedrijven. En in de handen van oplichters die graag van deze nieuwe kanalen gebruikmaken om hun slag te slaan.
Hoe waak je over je privacy online? Hoe doe je veilig aankopen? Hoe bescherm je je kind tegen cyberpesten? Mag je op sociale media kritiek geven op je werkgever? Wat kan je doen als je het slachtoffer werd van phishing? Kan je jouw muziekcollectie in de cloud overdragen aan je erfgenamen na je dood? Op deze en vele andere vragen geeft deze gids een antwoord.   Download hier brochure

Internetgevaren

Seks en geweld in digitale media. Handboek voor leerkrachten en jeugdwerkers. Downloaden  vanaf hier

Filmpje ter introductie van het symposium Kinderen, seks en internet, in jan. 2011 

Jeugd en cybersafety. Hoe je online risico's kunt voorkomen of beëindigen vanuit het perspectief van jongeren.  Rutgers WPF en JeugdCyren. Lees hier de aanbevelingen.
Yes means yes consent

Veel mensen krijgen te maken met stalking. Misschien overkomt het u ook. Dan heeft u te maken met een iemand die u regelmatig lastigvalt. Het kan gaan om uw ex-partner, maar ook om iemand die u vaag kent, via uw werk of een andere situatie. Stalking kan allerlei gevolgen hebben. Het kan u irriteren, boos of haatdragend maken, maar ook bang of beschaamd. U durft dan bijvoorbeeld steeds minder over straat. U voelt zich bespied. U durft de telefoon niet meer op te nemen. Misschien neemt u maatregelen om uzelf en uw kinderen en familie te beschermen. Kortom: u voelt zich niet meer veilig. En natuurlijk wilt u dat de stalker stopt. De politie kan u hierbij helpen. In deze brochure leest u meer over wat ‘stalking’ is, wat de politie ertegen doet en wat u kunt verwachten van rechtsbijstand en andere hulpverlening. Lees hier de infobrochure (Nederlandse situatie)

 Wegwijzer Pesten op het Werk TNO Ministerie SZW Nederland Download hier

 

Spelen

Caspar Game: test de mediawijsheid van jongeren.  Mediaraven ontwikkelde dit spel in opdracht van Villa Crossmedia.  Het spel is een bordspel met kaarten maar eigentijds opgevat met scannen van QR codes enz. Het spelt leert jongeren op een speelse wijze omgaan met de gevaren van sociale media. Meer info : http://caspargame.eu/nl

Hier zie je een instructiefilmpje hoe het spel gespeeld kan worden

 

Instructievideo Caspar, het mediawijze kaartspel from Mediaraven vzw on Vimeo.

 

Mediawijsheid voor scholen

Handleiding voor scholen om verspreiding van ongewenst beeldmateriaal te voorkomen. Kennisnet.nl verspreidt deze handleiding die ze samen met de VO-raad maakten waarin ze bespreken je online verspreiding van ongewenste beelden van leerlingen en personeel voorkomt.
“Scholen worden steeds meer geconfronteerd met het feit dat ongewenste en schadelijke foto’s en filmpjes van hun leerlingen via digitale kanalen verspreid worden. Voorbeelden zijn filmpjes van hoe een leerling in elkaar geslagen of gepest wordt of naaktfoto’s van leerlingen op sociaalnetwerksites. Het verspreiden van dit beeldmateriaal kan leiden tot allerlei vormen van het zogenoemde cyberpesten. Feit is dat verspreiding van digitaal beeldmateriaal grote impact heeft op de veiligheidsbeleving en het welbevinden van alle leerlingen op school en daarmee uiteindelijk ook op hun leerproces. Een sociaal veilige omgeving is immers een voorwaarde om goed te kunnen leren.” Download hier de handleiding.

 

De sociaal genetwerkte leraar. Onderzoeksproject van School of Education. Om jongeren optimaal voor te bereiden op hun rol in de snel evoluerende informatiemaatschappij, dient het onderwijs zich hierop af te stemmen. Lerarenopleiders zijn echter onvoldoende vertrouwd met innovatieve ICT-tools, zoals de populaire sociale netwerksites. Kids tafel met infoFacebook bijvoorbeeld is sterk ingeburgerd in de vrijetijdsbesteding, maar leraren en lerarenopleiders weten niet hoe zij Facebook kunnen integreren in hun didactisch handelen. Zo bracht de pers in 2009 een controverse over het ontslag van een leerkracht, die online met leerlingen bevriend was.

Sociale netwerken bieden heel wat mogelijkheden bij de ondersteuning van onderwijs. Facebook kan aangepast worden, zodat lerarenopleiders en studenten samen rond educatieve onderwerpen kunnen samenwerken. Facebook is bovendien een handige tool voor lerarenopleiders om internationale projecten op te zetten en netwerken uit te bouwen.

Het educatief gebruik van Facebook kan ook ingezet worden in de realisatie van de tien functionele gehelen, zoals bv. de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen en de leraar als onderzoeker.

Eindproducten:

Bron : http://schoolofeducation.eu/sociaal-genetwerkte-leraar

Schrik voor sociale media in je klas? Die bieden nochtans veel kansen om je lessen te verrijken. En je leerlingen mediawijs te maken. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook een veilig online leerklimaat creëert op school? Meer weten? Lees de handleiding ‘Afspraken rond sociale media integreren in het schoolreglement’ in de bachelorproef van Bram Kuppens, Femke Pletinckx, Julie Rottier en Lisa Scheire (Arteveldehogeschool)

Grootschalig onderzoek naar cyberslacking, ofwel het gebruik van het internet op het werk voor privédoeleinden. Dit kan gaan om het gebruik van sociale media, nieuwssites, en soms ook gokken of online erotiek. De resultaten zijn weergegeven voor verschillende beroepsgroepen. Het onderzoek laat onder meer zien dat cyberslacking vaak voorkomt, en dat het samenhangt met internetverslaving.  Lees hier het integrale rapport (pdf)

Handleiding leerkrachten Sociale Media & Digitaal Pesten. Preventieproject voor leerlingen groepen 7/8 Brede School Tilburg Lees hier de handleiding

E-mailetiquette

Deze gedragscode gaat over correct gebruik van e-mail. Bijvoorbeeld hoe je e-mails opstelt: zakelijk en in correct Nederlands en wat niet is toegestaan: spammen, hoaxen, openen onbekende attachments, chatten, deelnemen aan kansspelen et cetera. Daarnaast staat in de code de manier van controle en de sancties bij oneigenlijk gebruik van internetfaciliteiten.  Downloaden vanaf hier

EHBO kit rond gevaren sociale media. EMSOC ontwikkelde een EHBO-kit voor eenieder die op zoek is naar informatie of hulp omtrent privacy en sociale EHBO kit kleinmedia. De EHBO-kit is een praktische tool die je door middel van vragen naar de juiste online informatiebron leidt. Wil je jouw account op sociale media verwijderen? Wil je meer weten over oplichters op sociale netwerken? Ben je op zoek naar tips en tricks om je beter te beschermen tegen gepersonaliseerde reclame? Wil je cyberhate aangeven? Of consumentenbedrog signaleren? Deze en vele andere vragen worden beantwoord aan de hand van de bronnen op de EHBO-kit. De tool werd op posterformaat gedrukt en is geschikt om op te hangen in scholen, bibliotheken, openbare computerruimtes, OCMW’s, … . Download hier de poster

In Optimail worden twee aspecten van e-mailhulpverlening uitgediept: het e-mailhulpbeleid in een welzijnsorganisatie én de concrete aanpak van e-mailhulpverlening. Download hier de handleiding