Cyberpesten en de wet (Belgie)

We verwijzen hier naar  http://mediawijs.be/dossiers/dossier-cyberpesten/cyberpesten-de-wet
Gelieve de oorspronkelijke webpagina te contacteren voor eventuele actualisaties.
Auteur : Eva Lievens  ICRI - KU Leuven, Interdisciplinair Centrum voor Recht & ICT