Blijven kinderen pesten en gepest worden?

Een longitudinaal onderzoek naar de stabiliteit van pestgedrag en slachtofferschap onder jonge adolescenten. Marjolein Kolstein Vakgroep Sociologie Rijksuniversiteit Groningen Begeleider: Drs. J.K. Dijkstra Referent: Dr. R. Veenstra Juli 2006