Impact van pestverleden op eetstoornis. Van den Boogert

In dit retrospectief cohortonderzoek werd de impact van een pestverleden op eetstoornissen onderzocht bij een groep van 132 respondenten; 55 klinische personen allen gediagnosticeerd met een eetstoornis (ES) volgens de DSM-IV en 77 niet-klinische personen. Allen vulden twee zelfrapportage vragenlijsten in over pesten om een antwoord te geven op de vraag of adolescenten met een ES vaker een verleden van pesten rapporteren dan meisjes die geen ES hebben. Daarnaast werd de relatie tussen het type ES (purgerend/restrictief) en het soort pesten (direct/indirect) onderzocht. Ook werd gekeken naar de dader
(groepsgenootjes/familie/anders) en duur (kort/lang) van het pesten in relatie tot ES. Uit het onderzoek blijkt dat adolescenten met een ES vaker een verleden van pesten rapporteren (p<.001). Er was geen relatie zichtbaar tussen het soort pesten en het type ES, de dader of duur van het pesten (respectievelijk; p=.768,
p=.567 en p=.817).