Hoe om te gaan met pesten in de praktijk? Gerritse W

Ik onderzoek het gedrag van pestende en gepeste kinderen, om dit gedrag te kunnen verklaren om teneinde een betere klimaat in de klas te creëren. Doordat ik er in de theorie achter ben gekomen wat pesten en gepest worden precies inhoud, zal ik het nu moeten koppelen aan de praktijk. Ik moet ervoor zorgen dat kinderen een vorm van naasteliefde gaan ontwikkelen zodat ze elkaar gaan accepteren. Ik wil geen lessen waarin ik vertel: "Pesten mag niet". Ik wil anti pestlessen, zonder het woord "pesten" te gebruiken. Nu is mijn oog gevallen op het woord "conflicten". Het woord 'conflicten' vind ik minder dreigend overkomen als het woord 'pesten'. Door sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke aspecten in de lessen te verwerken, hoop ik zowel bij, de pesters als bij de gepeste, vaardigheden aan te leren waardoor het pestgedrag stopt.