Het Verband tussen Pesten, Gepest Worden, Sociale Angst en Algemene Identiteit bij Jongens en Meisjes in de Adolescentie.Bruns, T.A.

Pesten en gepest worden zijn wereldwijd veelvoorkomende problemen en kunnen negatieve gevolgen hebben. Het doel van dit onderzoek is meer te weten te komen over hoe pesten en gepest worden zich verhouden tot sociale angst en algemene identiteit bij adolescente jongens en meisjes. In totaal hebben 560 middelbare scholieren van 21 verschillende scholen tussen de 12-16 jaar een samengestelde vragenlijst ingevuld. Alle respondenten volgen HAVO, VWO, HAVO/VWO of Gymnasium onderwijs. De vier constructen blijken bijna allemaal met elkaar in verband te staan, er blijkt alleen geen direct verband tussen sociale angst en pesten te bestaan. Bij algemene identiteit en gepest worden is sprake van een wederzijds verband, net als bij pesten en gepest worden. Dit laatste verband is alleen geldig voor jongens, net als het effect van algemene identiteit op pesten. Ten slotte is er één mediatieverband gevonden: het verband tussen gepest worden en sociale angst wordt gemedieerd door algemene identiteit.