Het verband tussen pesten en sociale fobie. Annick Postema

In dit overzicht wordt beoogd het verband tussen sociale fobie en pesten uiteen te zetten. Besproken wordt welke rol relationeel- en openlijk pesten spelen, in hoeverre er sprake is van sekseverschillen en welke rol sociale steun speelt. Tussen relationeel pesten en sociale fobie bestaat een wederkerig verband voor meisjes. Voor jongens is sociale fobie een voorspeller voor relationeel pesten. Openlijk pesten is voor meisjes alleen een voorspeller voor sociale fobie. Voor jongens daarentegen bestaat een wederkerig verband tussen openlijk pesten en sociale fobie. Een laag aantal hechte vriendschappen is voor sociaal angstige jongens en meisjes een risicofactor om gepest te worden. Een hoog aantal hechte vriendschappen werkt juist beschermend. Deze informatie is nuttig voor het ontwikkelen van effectieve anti-pestprogramma’s.