Het theater als hulpmiddel tot dialoog: Hoe theatergezelschappen scholen kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van ‘zware’ onderwerpen als pesten en seksualiteit. Muller auf der Heijde, R.

In deze bachelorscriptie wil ik onderzoeken hoe theatergezelschappen een bijdrage kunnen leveren aan het bespreekbaar maken van ‘zware’ onderwerpen en zo scholen kunnen helpen bij het opstarten van een dialoog en discussie over bepaalde (‘zware’) onderwerpen. Daarnaast wil ik onderzoeken hoe vijf grote structureel gesubsidieerde gezelschappen educatie in het beleidsplan van de periode 2009-2012 hebben opgenomen. Uiteindelijk zal een casestudy van twee theatervoorstellingen van De Utrechtse Spelen die op scholen in de klas worden opgevoerd en over onderwerpen als seksualiteit en (zinloos) geweld gaan een voorbeeld zijn van dat wat ik denk dat vaker gedaan moet worden. Ik vind dat scholen vaker gebruik moeten maken van theater als middel tot communicatie om een dialoog op gang te brengen. Daarnaast denk ik dat theater een goede uitlaatklep voor scholieren kan zijn. Met theater kunnen ze veel meer zeggen dan dat ze in het echt durven, doordat ze in theater een rol aannemen en kunnen zeggen wat ze willen, maar zich tegelijk ook kunnen verschuilen achter de rol die ze aannemen. Voor ik dieper inga op de verschillende beleidsplannen en theatervoorstellingen, is het eerst nodig om een indruk van het theatereducatie landschap te krijgen.