Het effect van reacties op Facebook. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van reacties op de vorming van een attitude Van Den Broecke, Ben 2013 UAntwerpen

Dit onderzoek biedt inzicht in het online gedrag van mensen. Er wordt meer bepaald ingegaan op de invloed van reacties bij een Facebookbericht. Sociale media bieden de mogelijkheid om snel in interactie te gaan met elkaar. Daarbij hebben mensen de indruk dat ze individueel hun mening bepalen. Toch blijken de reacties van anderen van invloed te zijn op de attitudevorming. Dit werd aangetoond aan de hand van een experiment waarbij een realistische situatie werd nagebootst. Hier gaven proefpersonen een reactie en hun mening bij een fictief Facebookbericht. Uit de resultaten blijkt dat proefpersonen zich significant laten beïnvloeden door de mening van anderen.