Gewelddadige games leiden tot pesten

Gewelddadige videogames, tv series met veel gescheld, pestfilmpjes op youtube en andere zogenaamde aso-media zetten aan tot online pestgedrag. Tot die conclusie komt wetenschapper Anouk den Hamer in haar proefschrift waarin ze onderzoek doet naar cyberpesters. Cyberpesten is pesten via internet en social media.

Door de inhoud van die zogenaamde aso-media gaan jongeren asociaal gedrag als normaal beschouwen."Ik vond in mijn onderzoek ook een opvallend verband tussen aso-media en jongeren die zelf gepest worden. Zij kijken vaak naar aso-media, juist omdat ze zich boos en gefrustreerd voelen. Die jongeren gaan dan zelf cyberpesten," zegt Anouk den Hamer.  

Zij adviseert ouders om kinderen niet te verbieden om te kijken, maar wel om er samen naar te kijken. Ouders kunnen hun kind bewust te maken dat die aso-media hun  ideeen over hun normen verandert.

Bamber Delver van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij zet zich al jarenlang in voor veilig internet voor kinderen. Hij is blij met dit onderzoek: "Dit is een belangwekkend uitkomst. Eindelijk kunnen we het een keer hebben over de invloed van media op kinderen. Dat is lang ontkend."

"Veel jongeren die op school of online gepest worden gaan zelf cyberpesten", vertelt Anouk den Hamer. "Gepeste jongeren ervaren negatieve emoties zoals woede en frustratie . Door afleiding te zoeken in media waarin asociaal en normoverschrijdend gedrag vertoond wordt, lopen zij het risico om online te gaan pesten".

"Jongeren die naar media kijken waarin wordt gevochten, gescholden, veel alcohol gedronken, of ander asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier niet vaak naar kijken". Daarnaast bleek dat het cyberpestgedrag van deze jongeren die vaak naar dit type media kijken in de loop van een schooljaar zelfs nog verder stijgt.

Anouk den Hamer ontwikkelde het Cyclic Process Model. Dit is een theoretisch model om cyberpestgedrag te verklaren. Het model laat zien welke processen ten grondslag liggen aan cyberpesten en hoe dit zich over de tijd ontwikkelt. Hiermee brengt dit onderzoek ons een stap dichterbij in onze kennis over cyberpesters en slachtoffers.

Anouk den Hamer promoveert dinsdag 17 mei 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift 'The Impact of Adolescents’ Media Use on Cyberbullying Behavior'.

Bron :

http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/356148-aso-media-zetten-aan-tot-online-pestgedrag

http://www.gezondheidskrant.nl/214145/cyberpesten-aso-media/