Gepest? No blame werkt het best : evaluatie van conflicthantering bij jongeren in het secundair onderwijs. Mertens Sara

Het welbevinden van leerlingen verhogen, is de algemene doelstelling van Leefsleutels vzw, de organisatie waar ik als derdejaarsstudente Sociaal Cultureel Werk stage liep. Pesten is vaak de oorzaak dat jongeren zich niet goed voelen op school. Pesten is jammer genoeg iets van alle tijden en gebeurt overal. Het is een gegeven waar men als leerkracht vaak machteloos tegenover staat.

Leefsleutels biedt sinds 2002 vorming aan rond een heel vernieuwende aanpak bij pesten: de No Blame-methode. Dit is een aanpak die mij op het eerste zicht weinig haalbaar leek. En ook veel scholen die ermee in contact komen, noemen de aanpak idealistisch en geloven niet in de formule. Toch blijkt dat de methode in het buitenland al veel pestproblemen oploste. Daarom was deze anti-pestmethode aan een Vlaamse evaluatie toe. Grondig onderzoek naar de toepassing van de methode in Vlaanderen werd dan ook één van mijn taken tijdens mijn stageperiode. De resultaten uit dit onderzoek kunnen dan worden meegedeeld tijdens vormingen. Als leerkrachten horen dat het in andere scholen lukt, zullen ze meer geneigd zijn het zelf ook te proberen.

In dit eindwerk leg ik uit hoe deze anti-pestmethode werkt en geef ik de resultaten van het onderzoek naar de toepassing van de methode. Aan de hand van deze gegevens, maar ook door de ervaringen die ik opdeed bij vormingen, vormde ik mij een mening over de aanpak. Deze 'persoonlijke bevindingen' vormen dan ook een afzonderlijk deel van mijn eindwerk. Ik bespreek ook het vormingsaanbod van Leefsleutels en geef er mijn visie op.

Daarnaast koos ik ervoor een andere manier van conflicthantering te bespreken, nl. peer mediation. Tijdens mijn stage kwam ik in contact met deze aanpak. Al snel merkte ik dat deze methode in de lijn lag van de No Blame-methode. Er zijn enkele duidelijke raakvlakken. Daarom leek het mij interessant deze twee methodes aan elkaar te toetsen. Peer mediation is een onderdeel van vredesopvoeding, waaraan Pax Christi Vlaanderen veel belang hecht. Deze organisatie begeleidt scholen die peer mediation toepassen.

Uit het onderzoek is gebleken dat No Blame echt werkt. Slechts een kleine meerderheid van de scholen die de enquête invulde, past de methode toe. Maar de scholen die ermee werken, boeken er succes mee. Deze resultaten zouden andere scholen kunnen overtuigen om de methode uit te proberen.

Ikzelf ben zeker overtuigd van de kracht van de No Blame-aanpak bij pesten. De filosofie waarrond de methode is opgebouwd is volgens mij ijzersterk. Alle scholen zouden de aanpak moeten kennen én gebruiken.