Eindverhandelingen/thesissen/bachelor of masterproeven

Indien u uw eindverhandeling, thesis, bachelor- of masterproef rond (cyber)pesten op deze pagina wil toevoegen, stuur ze dan in pdf met een korte samenvatting in een Office Word tekst naar gerardgielen@telenet.be

De eindverhandelingen staan alfabetisch geordend naar titel.

De  seksualisering  van onze maatschappij, met seks  alom  tegenwoordig  in  medialand,  doet vragen rijzen over de invloed daarvan op de seksuele attitudes en gedragingen van adolescenten.  In  deze  studie  wilden  we  nagaan  of  blootstelling  aan  sexy  media  een  invloed  heeft  op  de seksuele carrière van Vlaamse jongeren.  We gingen
na of dit verband verloopt via de seksuele attitudes. Daarnaast bekijken we of de sterkte van de ze verbanden gemodereerd wordt door de opvoeding of het geslacht van de jongere.

Pagina's