Duiveltjes op Internet; een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholen.Uenk, I.

Een onderzoek onder vier middelbare scholen, waarbij onderzocht is in hoeverre digitaal pesten voorkomt en wat er aan gedaan wordt op de scholen. Het resultaat is een vergelijking tussen de scholen en er volgen aanbevelingen over de aanpak van digitaal pesten onder middelbare scholieren.