Disclaimer/ copyrights/ gebruiksvoorwaarden

Nederlands

Inhoud van deze website.

Deze website verschaft inlichtingen over onderwerpen die verband houden met cyberpesten en is bestemd voor het Belgische en Nederlandse publiek.  De website bevat geen info over therapeutische behandeling, specifieke preventie of commerciële dienstverlening. De van deze website deel uitmakende informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het verschaffen van inlichtingen. Ze kan niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses of het behandelen van een cyberpestprobleem of gevolgen daarvan. De op deze website verschafte informatie is bestemd om de rechtstreekse relatie tussen de bezoeker van de site en de pedagogisch begeleider/hulpverlener te verbeteren, niet om deze te vervangen; zij vormt geen consultatie, raadpleging, therapiesetting of medisch onderzoek en kan deze niet vervangen. Elke cyberpestsituatie moet worden onderworpen aan een specifieke begeleiding, hulpverlening of persoonlijk advies door een gekwalificeerd pedagogisch begeleider, hulpverlener, leerkracht of adviesdienst.

Deze website wordt niet gefinancierd en is bijgevolg onafhankelijk van enige dienst, organisatie of bedrijf. Er is geen reclame en voorstellen daartoe zullen ook geweigerd worden.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van deze website, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar andere websites van overheden, instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Wij doen onze uiterste best om ons te verzekeren van de juiste inhoud van deze website en deze regelmatig te updaten. Nochtans garandeert de maker niet dat de tekst van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. In geen geval kan de auteur van de website noch zijn werkgevers aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, eventuele schade of geleden verlies, van welke aard ook, door gebruik van deze website, door onvolkomenheden op de website of door het tijdelijke of langere tijd niet beschikbaar zijn van deze website door technische problemen.  Indien uw rechten aangetast worden door de opname van teksten, foto's, namen of gelijk welke andere vermeldingen op deze site, mag u de auteur/samensteller contacteren zodat de info ogenblikkelijk verwijderd wordt. Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om de gebruikte bronnen zo correct mogelijk te vermelden en de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te maken als kan.Voor meer info i.v.m. aansprakelijkheid van deze website neem contact op gerardgielen@telenet.be

Deze website is NIET COMMERCIEEL, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten.

Links naar andere sites.

De hyperlinks naar websites van derden, die op deze website ter beschikking staan, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u ertoe besluit die links te gebruiken, zult u deze website verlaten. De maker van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites van derden waarnaar doorgelinkt wordt. Indien de doorgelinkte sites getuige zijn van onterende, belasterende, kwetsende of discriminereende informatie mag u dat altijd via mail laten weten, zodat de links verwijderd worden.

Copyrights

Al de informatie op deze website is gebonden aan copryrights. De meeste onderstaande informatie vonden we op internet of in kranten, in boeken of tijdschriften of werd zelf ontwikkeld. De copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs van de overgenomen informatie en/of van de samensteller van deze website. Niets hiervan mag vanuit commerciële motieven overgenomen worden zonder toestemming van de auteur/samensteller en zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteurs van de informatie die op deze site wordt aangebodenDeze pagina's zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en dienen geen commercieel belang. Voor educatieve, pedagogische en sociale doeleinden die geen commercieel oogmerk hebben , mag al het materiaal dat niet van externe bronnen werd overgenomen, vrij gebruikt worden mits correcte bronvermelding van deze website.  Indien uw rechten aangetast worden door vermelden op deze website, gelieve dan te mailen naar gerardgielen@telenet.be met duidelijke opgave van de specifieke schendingen van het copyright en de plaats/aard van de schending op de website. De info zal dan asap verwijderd worden.

Foto's : de foto's op deze website zijn copyright free stockfoto's van onderstaande websites of van andere internetbronnen. Indien u de foto's wenst te gebruiken, richt u dan tot onderstaande aanbieders. Indien u oordeelt dat uw foto onterecht op deze website wordt vermeld, stuur dan een mail naar gerardgielen@telenet.be met duidelijke opgave waar de rechten op gebruik van de foto geschonden worden. De foto wordt dan onmiddellijk verwijderd. We willen nogmaals aanstippen dat deze website enkel van educatieve aard is.

Foto's copyrights by

http://www.stockvault.net/photo/

http://office.microsoft.com/en-us/images/

http://www.stockfreeimages.com/

http://www.deviantart.com/

https://www.flickr.com/

http://www.rgbstock.com

Voor meer info i.v.m. copyrights van teksten en foto's neem contact op gerardgielen@telenet.be

English

We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes.  This is not a commercial website!  There are no adds and the website has no funding or earnings. The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material and you find it inconvenient to find your material on this site, please contact us by email and we will immediatelly remove the information from this site.

If you find pictures on this site that are copyright to you, or that presented you or relatives on the picture, or are missing copyright information/author name etc, please contact us  immediately about the picture and the webpage where you found it and the pictures will be removed asap. There is no commercial purpose of this website.  We have no fundings or other revenues for this website.

For any problems with copyright contact gerardgielen@telenet.be