De Virtuele Wereld. Het gesprek tussen ouder en kind. Alexa Schasfoort; Janneke Mentink

Dit onderzoek maakt deel uit van het project Virtueel Leven Enschede, waarvan Wilma Meere Projecten de opdrachtgever is. In verschillende onderzoeken en in een pilot in het onderwijs over veilig internetgebruik onder kinderen en jongeren, kwam naar voren dat veilig internetgebruik en digitaal pesten punt van aandacht is. De gemeente Enschede heeft ervoor gekozen om hier iets aan te doen, door samen met Wilma Meere Projecten, Dr. Martine F. Delfos, A. Kappen en andere partners in de jeugdketen het project Virtueel Leven op te zetten. Het doel van het bacheloronderzoek is om ouders informatie te verstrekken (via de website www.virtueellevenenschede.nl) over (overmatig) internetgebruik van jongeren. Zo is er een checklist ontwikkeld voor ouders om te meten wanneer hun kind overmatig gebruik maakt van internet. Daarnaast is er een handleiding samengesteld, die als leidraad kan dienen tijdens een gesprek tussen ouders en kind. Als eerste is er gezocht naar informatie over compulsief internetgebruik. Daarnaast is er gezocht naar informatie over begeleiding op het gebied van computergebruik. Deze begeleiding voor ouders is opgesplitst in drie thema’s, namelijk: - signalering - ondersteuning - grenzen stellen Ten tweede zijn er drie deskundigen op het gebied van signaleren van kenmerken die kunnen duiden op compulsief internetgedrag geïnterviewd. Daarna is de checklist ontworpen aan de hand van de literatuurstudie en de interviews met deskundigen. De checklist bestaat uit een inleiding en 17 vragen. Wanneer de antwoorden verwerkt worden leidt dit tot één van de vier adviezen. Als laatste is de handleiding ontworpen met ondersteunend beeldmateriaal. De handleiding is opgedeeld in de drie thema’s en bij elk thema zijn twee filmpjes met praktijksituaties opgenomen. Eén filmpje bevat een effectieve benadering en de ander bevat een minder effectieve benadering door de ouder.