De nieuwe vormen van pesten via social media. Veen Jolanda van der

In dit rapport is onderzocht wat de nieuwe vormen van pesten via social media onder jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn, hoe vaak deze voorkomen en wat volgens jongeren de beste manier is om het probleem aan te pakken. Daarnaast is Media Rakkers een advies gegeven over de inhoud van een handboek waar zij momenteel aan schrijven. Dit boek richt zich op ouders, docenten en scholen en gaat over social media, online pesten en de aanpak daarvan. Er is onderzoek gedaan in de vorm van een literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek door het afnemen van 414 enquêtes onder jongeren en kwalitatief onderzoek door het houden van 5 semigestructureerde interviews met jongeren.