De Kosten en Baten van Pesten. Kun, S.F.; Stroeken, T.J.A.; Tintelen, R. van; Vreeman, N.

In huidig onderzoek werd gekeken naar de positieve en negatieve uitkomsten van pestgedrag voor slachtoffers en daders op vier gebieden; zelfbeeld, internaliserende problemen, sociale dominantie en sociale acceptatie. Vanuit peernominaties, zelfrapportages en leerkrachtvragenlijsten (n = 981) kan worden geconcludeerd dat er opvallende verschillen bestaan wat betreft de gevolgen van pestgedrag voor daders en slachtoffers. Daders hebben positieve uitkomsten van pestgedrag. Deze groep ervaart veel baten en weinig kosten bij pesten, gezien hun zelfbeeld, internaliserende problemen, sociale dominantie en sociale acceptatie. Hier tegenover staat dat slachtoffers voor alle variabelen negatieve uitkomsten hebben. Ze ervaren een verhoogde mate van internaliserende problemen, hebben een lager zelfbeeld en zijn minder sociaal geaccepteerd en sociaal dominant.