De Kosten en Baten van Pesten. Bussel, L.C. van; Ginneken, S. van; Pierre, B.R.; Schill, T.T.

In huidig onderzoek is er gekeken naar de kosten en baten van pesten vanuit het perspectief van de dader, in vergelijking met slachtoffers en niet-betrokken kinderen. Hierbij is er voornamelijk gelet op internaliserende gedragsproblemen, sociale acceptatie, zelfbeeld, resource control en perceived popularity. Om dit te onderzoeken is er gebruik gemaakt van peer-, zelf- en leerkrachtrapportages. Uit dit onderzoek is gebleken dat er veel baten en weinig kosten zijn voor daders. Daders zijn populairder, verkrijgen gemakkelijker bronnen, hebben weinig tot geen internaliserende gedragsproblemen en hebben het gevoel geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten. Dit verklaart het hardnekkige probleem van pesten.