De invloed van ouders en peers op het risicogedrag van Nederlandse adolescenten op het internet.de Bruin, Lindy UAntwerpen 2012

Internet is een medium dat haast niet meer weg is te denken uit het dagelijks leven, ook niet uit het leven van adolescenten. Naast de vele positieve kanten van het internet, brengt het echter ook gevaren met zich mee. Adolescenten zijn geen passieve gebruikers maar bevinden zich in een levensfase, waarin ze door het maken van keuzes in aanraking kunnen komen met deze gevaren. Deze studie onderzoekt met welke internetrisico’s Nederlandse adolescenten, door vertoning van risicogedrag (het bewust opzoeken van gevaren) in aanraking zijn gekomen en welke invloed ouders en peers hebben op dit risicogedrag. Tevens wordt onderzocht wat de invloed is van bepaalde karakteristieken van de adolescent op het risicogedrag. Data voor dit onderzoek zijn vergaard middels een enquête bij 415 adolescenten. De resultaten van de hiërarchische lineaire regressieanalyses tonen aan dat geen enkele parental mediation strategie leidt tot een reducering van risicogedrag op het internet. Toepassen van de strategie interaction restriction leidt zelfs tot een toename van het vanuit eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud. Wanneer de peer mediation strategie co-use wordt toegepast leidt dat tot een toename van het vanuit eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud, gewelddadige of hatelijke inhoud, contact risico’s en privacy risico’s. Toepassen van de strategie active safety door peers, leidt tot een toename van contact risico’s. Tevens geven de resultaten aan dat, adolescenten die meer bekwaam zijn met downloaden, uploaden en installeren, adolescenten die een lager opleidingsniveau hebben, oudere adolescenten en mannelijke adolescenten, vaker sommige vormen van risicogedrag vertonen.