De gevaren van internet. Cyberpesten. Sanne Brys

Ons onderzoeksproject valt uiteen in twee luiken. Enerzijds heb je het theoretisch kader, anderzijds het onderzoek of praktisch gedeelte.
In het theoretisch kader worden de gevaren van het internet uitgebreid behandeld. Zo wordt er gesproken over jongeren en internet, internet als informatiebron, internet als communicatie en internet als ontspanning. Onder deze titels worden verschillende concrete onderwerpen aangehaald, waarbij we eerst proberen duidelijk te maken wat het nu precies is en vervolgens dieper ingaan op het gevaar ervan.
Ook cyberpesten wordt in het theoretisch kader uitgebreid besproken. Eerst en vooral wordt er een vergelijking opgesteld tussen gewoon pesten en cyberpesten door het opsommen van de gelijkenissen en verschillen. Vervolgens worden de kenmerken van cyberpesten besproken, alsook de verschillende vormen ervan, de frequentie of het voorkomen, hoe het te bestrijden valt en preventie op de school of op dewerkplek.
Als onderzoek deden we een vergelijkende studie tussen België en Suriname op gebied van cyberpesten. Hiervoor namen we in onze stagescholen plusminus dertig enquêtes af en vijf interviews. Vervolgens verwerkte we alle gegevens uit de enquêtes en interviews om tot slot een conclusie en algemeen besluit te kunnen vormen.