De ervaringen en noden omtrent cyberpesten Anke Nijs PXL Social Work

Wat zijn de ervaringen en noden omtrent cyberpesten, zowel bij leerlingen in het secundair onderwijs, als bij leerlingbegeleiders en PCLB-medewerkers? Voor het antwoord op deze vraag werd er d.m.v. enquêtes bij leerlingen, en gesprekken met leerlingbegeleiders en PCLB-medewerkers een onderzoek gevoerd. Omdat mijn stage grotendeels plaatsvond in de Provinciale Handelsschool te Hasselt ondervraagde ik 236 leerlingen uit deze school en voerde ik gesprekken met enkele leerlingbegeleiders. De enquête voor de leerlingen peilde naar het gebruik van sociale media, het in aanraking komen met cyberpesten, de betekenis die men aan cyberpesten geeft, de ervaringen van daders en slachtoffers, de personen waarbij men hulp zou zoeken, en mogelijke aanbevelingen rond de preventie en het aanpakken van cyberpesten. Deze bevraging zorgde niet voor representatieve resultaten, maar werd toch uitgevoerd o.w.v. de nieuwsgierigheid naar de ideeën en aanbevelingen van de leerlingen zelf.