De effectiviteit van anti-pesten programma's : welke interventies werken het beste en waarom ? F de Pont

Pesten is voor veel kinderen een dagelijkse bron van angst en stress en komt helaas vaak voor op basisscholen en middelbare scholen. Hoewel er in de loop der tijd meer wetenschappelijke aandacht voor pesten is gekomen en veel interventieprogramma's tegen pesten zijn ontwikkeld, blijken deze programma's niet altijd het gewenste effect met zich mee te brengen. De vraag die in deze scriptie centraal staat is dan ook: hoe effectief zijn anti-pesten programma's in de praktijk en wat voor een interventies lijken het beste te werken? Uit onderzoek blijkt dat anti-pesten programma's die zich op het schoolniveau richten het beste werken op basisscholen. Interventieprogramma's die zich richten op groepsniveau lijken het beste te werken op middelbare scholen. Anti-pesten programma's tenslotte die zich richten op individueel niveau lijken het minste effect te hebben op het verminderen van pestgedrag.