Dadertyperingen in sociale competentie bij pesten

Pesten op de basisschool blijkt een serieus probleem te zijn op zowel korte als lange termijn. Het kan gezien worden als een poging om sociale status in een groep te winnen en te behouden. Dit onderzoek richtte zich op verschillen in sociale competentie bij meerdere typen daders van pesten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van bestaande data van een landelijk onderzoek over pesten en sociale competentie van het Dutch Consortium on Bullying. Via een multivariate variantieanalyse werd gekeken of er verschil bestaat tussen typen daders onderling en tussen daders en controlekinderen op verschillende afhankelijke variabelen die samen sociale competentie omvatte. Bistrategische en coercieve pesters verschilden niet als het ging om sociale preferentie, verbondenheid met leeftijdgenoten en zelf-waargenomen sociale acceptatie. Echter, de twee typen pesters verschilden wel wat machtsambitie en perceived popularity betreft. Dit gold tevens voor resource control wanneer er gekeken werd naar de peernominaties en de leerkrachtvragenlijsten. Voor vervolgonderzoek kan men zich richten op een grotere steekproef voor het vinden van sekseverschillen in pesten in de gehele populatie.