Cyberpesten : te onderscheiden van traditioneel pesten?M Woudt

Cyberpesten kan via verschillende methoden plaatsvinden. Het kan plaatsvinden via e-mail, chatberichten ( MSN of chatrooms), het versturen van kwetsende sms-berichten, het plegen van anonieme telefoontjes, het maken van websites, het plaatsen en versturen van berichten, foto’s of video’s op internet en het reageren op deze berichten, foto’s of video’s (Hemphill et al., in druk; Li, 2006). De toenemende populariteit van elektronische communicatiemiddelen onder adolescenten zorgt voor een toename van cyberpesten (Li, 2006; Wang et al., 2009).

Dit literatuuroverzicht zal zich focussen op cyberpesten onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 19 jaar, hierna adolescenten genoemd. Dit om diverse redenen. Allereerst is het meeste onderzoek dat zich richt op cyberpesten verricht onder adolescenten (Dempsey et al., 2011). Ten tweede staat de adolescentie bekend als een periode waarin wreedheid naar leeftijdgenoten een grote rol speelt (Li, 2006). Ten derde is uit onderzoek naar voren gekomen dat hoe ouder de adolescenten zijn, des te vaker zij met cyberpesten te maken hebben (Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla & Daciuk, 2012).