Cyberpesten : internet als platform voor pestgedrag. Nijs Jens

Voor dit onderzoeksproject wil ik vooral naar het misbruik van de moderne technologieën zoeken. Door het project heen kan je tekst en uitleg terugvinden over de verschillende vormen van cyberpesten, de middelen die worden gebruikt om te cyberpesten, wat de consequenties zijn en vooral hoe je preventief kan te werk gaan rond cyberpesten. Ook welke aanpak dient gehanteerd te worden in het hele verhaal komt uitvoerig aan bod. Maar allereerst wil ik dit onderzoeksproject starten met een paper die ik twee jaar geleden heb opgesteld. Deze paper geeft ons een duidelijk beeld van waruit het fenomeen
‘cyberpesten’ kon ontstaan.